logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Profiler

Här porträtteras kända och en del okända lundabor från flera sekler och som har varit verksamma inom olika områden.
Här finns akademiker, politiker, konstnärer och hantverkare och andra intressanta personer. Elsa Grave, Helgo Zettervall och Brita Holmström är några exempel.