logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lindeberg, Elisabet (1869 – 1948), föreståndare för Lunds fullständiga läroverk för flickor

   Profiler

Lindeberg Elisabeth
Vid Lindebergska skolans invigning 1916. Elisabet Lindeberg omges av fr v S Ribbing, W Westrup, R Eklundh, I Löwegren och B Sjövall.

Född i Väderstad i Östergötland 19 mars 1869 och död i Lund 19 april 1948.

Elisabet Lindeberg utexaminerades vid Högre lärarinneseminariet i Stockholm år 1891 och fick därefter en tjänst som ämneslärarinna vid Norrköpings norra läroverk för flickor.

Hon slutade detta arbete när hon år 1905 fick en tjänst i Lund vid den skola som kom att bli ett flickläroverk som ledde till studentexamen och då fick namnet Lunds fullständiga läroverk för flickor. Skolan blev under hennes ledning en av landets största åttaåriga läroverk för flickor. När skolan startade höstterminen 1880 hade den ca 120 elever. Under Elisabet Lindebergs ledning steg antalet elever till 500.

Högre utbildning för flickor 1881

Professor Martin Weibull anordnade år 1880 ett upprop i Akademiska föreningen för att bilda en förening för grundandet av en skola för högre utbildning för flickor. Redan hösten 1880 kunde man starta efter att ha köpt Carolina Eggers skolas lokaler vid Mårtenstorget. Redan år 1882 flyttades skolan till S:t Petri Kyrkogata 17 och år 1912 fick den rättighet att anställa studentexamen. Huset vid S:t Petri Kyrkogata blev snart för litet på grund av det växande antalet elever.

Lunds fullständiga läroverk för flickor 1916

Tack vare ett gåvobrev från August och Lilly Quennerstedt kunde Elisabet Lindeberg börja planera byggandet av en ny skola. År 1911 skänkte paret Quennerstedt, till minne av sin bortgångna dotter Blenda, tomten Kråkelyckan 2 för uppförande av byggnad för Lunds fullständiga läroverk för flickor. Uppdraget att rita skolan gick till arkitektfirman Hagström och Ekman i Stockholm. Det blev en påkostad och pampig byggnad som är bevarad i tämligen oförändrat skick. Den invigdes år 1916. Fyra nischer i fasaden är försedda med målningar av Olle Hjortzberg. De föreställer S:ta Birgitta, Kristina Gyllenstierna, Hedvig Eleonora och Fredrika Bremer. I aulan finns färgade glasfönster av Anders Nilsson bl.a. föreställande ”en ung studentska som blomstersmyckad och högtidsglad svingar sin nyförvärvade vita mössa”.

Lindebergska skolan

Elisabet Lindeberg gick i pension 1931. Under hennes tid som skolledare utvecklades skolan till att bli ett fullständigt läroverk. Dit sökte sig elever från olika samhällsklasser och orter. I Lund var det redan för hundra år sedan möjligt för begåvade flickor från enklare hem att ta studenten. Till minne av Elisabet Lindebergs livsgärning har den skola hon lät bygga uppkallats efter henne. Två år efter hennes avgång (1933) övertogs skolbyggnaden av Lunds stad. Efter att ha hetat flickskola, samrealskola m.m. har den fått sitt rätta namn: Lindebergska skolan. Idag hyser den Kulturskolan i Lund.

Text: Margareta Wickström, foto: Claes Wahlöö


Text: Margareta Wickström, foto: Claes Wahlöö

2016-06

  Senast uppdaterad 5 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André