logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Anshelm Klas

Anshelm, Klas, (1914-1980), arkitekt

Klas Anshelm växte upp i Göteborg och utbildade sig till arkitekt på Chalmers tekniska Högskola där han tog examen 1940. Efter studietiden arbetade han som konstruktör på en ingenjörsfirma i Göteborg och under tiden sökte han jobb i Stockholm. Det var svårt att få arbete under kriget, men hos Hans Westman i Lund fanns det […]

Edman Bengt

Edman, Bengt, (1921-2000), arkitekt

Bengt Edman föddes i Forsheda i Småland och tog sin arkitektexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1953 där han sedan var verksam bl.a. på HSB till 1958 då han startade egen byrå i Lund. Han fick Sveriges finaste arkitekturpris 1968, Kasper Salinpriset, för studentbostadshuset Vildanden.  Bengt Edmans produktion är relativt liten, bara drygt 30 verk. Han […]

Hammarskiöld Reitz Ingeborg

Hammarskjöld-Reiz, Ingeborg, (1909-1994) biträdande stadsarkitekt

Hammarskjöld-Reiz var en av Sveriges första kvinnliga arkitekter. Hon kom att sätta sin prägel på Lund. Ta en promenad eller en cykeltur till Kobjer och se prov på hennes arkitektur. De gula flerfamiljshusen är kanske det främsta exemplet på den 40- och 50-talsarkitektur som var utmärkande för Ingeborg Hammarskjöld-Reiz. Hon var född i Göteborg och […]

Karlsson Harry

Karlsson, Harry (1903 – 1988), byggmästare

14-28 september 1954 hölls bomässa i Lund. 30 000 besökare kom till Murarevägen och Arkitektvägen på Väster för att se de nya och billiga radhusen. Byggherre var Lunds storbyggmästare Harry Karlsson. Detta är berättelsen om honom, de hus han byggde och det hus han flyttade.  Harry Karlsson föddes 1903 i Trelleborg och började sin bana […]

Ljunggren Sven Olof

Ljunggren, Sven Olof (1863-1934), storbyggmästare

Sven-Olof Ljunggren är muraren från Lund som gjorde en lång klassresa. Han började som murarlärling och slutade som storbyggmästare och en betydelsefull man i staden. Ljunggrens far var murare så yrkesvalet var inte svårt. Han blev lärling hos murarmästaren och byggmästaren Peter Christian Sörensen. Senare i livet kom Sven Olof att samarbeta med sonen – […]

biblioteket

När Stadsbiblioteket skulle byggas – en lundensisk långbänk.

1928 flyttade Stadsbiblioteket från sin gamla lokal i Uggleboet (församlingshemmet på Södra Esplanaden) till Stadshuset, mitt emot domkyrkan. Där blev biblioteket kvar i drygt 42 år! De nya lokalerna visade sig ganska snabbt vara för små, framför allt var barnavdelningen alldeles för liten redan från början.1935 kunde man göra en ombyggnad, som bl.a. innebar att […]

Wennström Magnus

Wennström, Magnus, (1893 – 1974), stadsingenjör

 Magnus Wennström föddes i Ränneslöv (Halland) och tog studenten i Lund 1918. Civilingenjör blev han 1922 vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och samma år kom han till Malmö som biträdande ingenjör vid byggnadskontoret, för att sedan arbeta på stadsingenjörskontoret fram till 1924 då han tillträdde tjänsten som stadsingenjör i Lund – en befattning som […]

Westman Hans

Westman, Hans, (1905-1991), arkitekt

Hans Westman föddes i Hökhuvud nuvarande Östhammars kommun i Uppland och tog arkitektexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1929. Efter anställningar hos Hakon Ahlberg och Paul Hedkvist i Stockholm1929-1932, kom han till Malmö och arbetade under stadsarkitekt Erik Bülow-Hübe1933-1935. Hans Westman bedrev sedan egen arkitektverksamhet i Malmö 1936-1938 och därefter i Lund. I Lund […]

Wåhlin Theodor

Wåhlin, Hans Fredrik Theodor (1864-1948), domkyrkoarkitekt

Theodor Wåhlin föddes i Lund och växte upp där och i Malmö. Hans far, Carl Ludvig Wåhlin, kom ur en känd skånsk prästsläkt, men hade själv valt lärarbanan. Han var först lektor i hebreiska och teologi vid Katedralskolan, sedan rektor för folkskoleseminariet och till slut rektor för Malmö högre allmänna läroverk. Även på mödernet hade […]

Zettervall Helgo

Zettervall, Helgo (1831-1907), domkyrkoarkitekt

   Helgo Zettervall föddes i Lidköping. Han utbildades på Kungliga Akademien för De Fria Konsterna (FrKA). Samma år som han utexaminerades, 1860, utsågs han till domkyrkoarkitekt i Lund. Zetterwall efterträdde Brunius, som hade haft detta uppdrag sedan 1830-talet och som fram till sin död 1869 drev en hätsk kampanj (”trakaserier, sedermera systematiskt fortgående förföljelseskrifveriet i […]