logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Dahlgren, Karin (1944-2007), övermarskalk, akademiintendent

   Profiler

Dahlgren Karin

Karin Dahlgren var prästdotter född i Mönsterås och uppvuxen i Lenhovda. I prästhemmet lärde hon sig en värdinnas uppgifter.

Hon kom till Lund 1965 och utbildade sig till läkarsekreterare. Hon var också aktiv i studentlivet, bland annat som souschef under karnevalen 1966. 40 år senare var hennes son Eric karnevalsgeneral.

Under några år var hon borta från Lund, organiserade exempelvis kongresser för KLM, men hon kom tillbaka och då till anestesikliniken på lasarettet. Där var chefen Eric ”Nilla” Nilsson, legendarisk som handbollsspelare och medicinare. Men viktigare än han var en yngre läkare, Nils Dahlgren. Karin och Nils gifte sig 1974.

Promotionerna
1982 togs Karin i anspråk av universitetet centralt. Hon blev medansvarig för den största universitetsfesten, den årliga promotionen. Från 1985 var hon ensam ansvarig både för denna fest och för alla andra fester som ägde rum i Universitetets Pelarsal.

Biskopshuset
Detta var ett mycket omfattande och ansvarsfullt värv, men Karin räckte till mer. Biskop K G Hammar ville inte bo i det traditionsrika biskopshuset vid universitetsbiblioteket. Huset blev till salu, och med hjälp av donationer kunde Universitetet köpa det år 1990. Huset rustades upp för nya ändamål, och Karin blev chef även för verksamheten i ”Gamla Biskopshuset”. Upp till 400 bokningar på ett år kunde där tas emot för bland annat symposier och seminarier.

En stor styrka hos Karin var hennes förmåga att utbilda unga människor i festansvarets konst. Särskilt använde hon sig av sin make Nils och barnen Hanna, Louise, Eric och Gustav, men också många andra fick servera i Pelarsalen och Biskopshuset. Inte minst studenterna i Lunds nation blev duktiga, för Nils och Karin var under många år ett synnerligen aktivt och uppskattat inspektorspar i denna nation.

Karin fick många epitet. Hon var övermarskalk, akademiintendent, benämndes klippan, hjärtat och själen i universitetets utåtriktade verksamhet. Hon bar sin stora arbetsbörda med en stor hjärtlighet som räckte för alla. Hon förenade en säker känsla för stil och värdighet med personlig omtanke om var och en.

Text: Sverker Oredsson

  Senast uppdaterad 4 juni, 2021 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André