logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Park och natur

Lundagård, Skrylle, Nöbbelövs mosse eller Stadsparken – Lund har en oväntat stor variation av naturområden.

”Stadsparkens särart riskerar att utplånas”

Nästa år är det 100 år sedan Stadsparken kom till. Jubileet firas med en omfattande förnyelse och modernisering av parken. Den ska utökas och ett nytt stråk ska förbinda stadskärnan med Stadsparken genom Observatorieparken och ett genombrott i stadsvallen. Stråket ska fortsätta i en axel till Arenaområdet. Men protesterande grannar tycker att planen är ”ett […]

”Svart som korpen, stor som kråkan och sällskaplig som kajan”.

På våren skriker råkorna i Lundagård och i flera andra av Lunds parker. Förr fanns de oftast på landet, gärna i de höga almarna runt gårdarna. Råkorna är numera också en stadsfågel. Men råkan har funnits i Skåne mycket längre än Lund har funnits till. Vissa forskare tror att de första råkorna syntes i södra […]

Botaniska trädgården ”Botan”

Botaniska trädgården i Lund är en fantastisk oas och ett populärt besöksmål för lundabor och turister. Botaniska trädgården ägs och förvaltas av Lunds universitet Det har funnits en akademiträdgård i Lund sedan slutet av 1600-talet. Den låg då på den nuvarande universitetsplatsen. I mitten på 1700-talet antogs Carl Hårlemans plan för en ny botanisk trädgård […]

Bouldering i Stadsparken

Klätterblocket i Stadsparken invigdes 18 oktober 2014. Leken kallas på svengelska ”bouldering” och kan utövas året runt. ”Klippan” är byggd med glasfiberarmerad plats på ett metallskelett, men se mycket realistisk ut. Den mer avancerade klättraren kan ta sig upp utan de underlättande greppen. Klätterblocket är populärt och används även vid tävlingar. Tydligen är det också […]

Fiskrensning i reningsdammarna

Under lång tid har fågellivet i reningsdammarna i Lund (Källbyverket) varit tynande. Troligen har många funderat på vad anledningen till detta förhållande kan vara. I dammarna fanns till nu ett överskott av karp, sutare och andra fiskar, som äter upp bottenvegetationen, varigenom sediment som innehåller fosfor frigörs. Alger växer då till genom att ta upp […]

Kerstins bok

Inne i Löwegrenska trädgården, mitt emot bibliotekets västra gavel, växer en bok, en fagus. Den planterades 2011 och var tänkt som en gåva från släkt och vänner till Kerstin Osborne inför hennes 100-årsdag. Tyvärr dog hon några dagar före födelsedagen, så födelsedagspresenten blev en minnesgåva istället. Vem var hon, Kerstin Osborne? Hon var Lunds stadsbibliotekarie […]

Kolonier i Lund

Rosor, dahlior, fruktträd, bärbuskar, några stånd nypotatis. Väldoft, humlesurr, fjärilsfladder. Därtill plats för lek, kafferaster eller att slappa i hängmattan. Och förstås en välhållen stuga som utstrålar snickarglädje. Koloniliv när det är som bäst. I Lund finns 19 koloniområden med upp emot 1000 lotter. Ett grönt kulturarv som allmänheten är välkommen att ta del av. […]

Labyrinten i Stadsparken

En av många attraktioner i Stadsparken är den stora trädgårdslabyrinten intill Svanegatan. Strategiskt belägen nära lekplatsen och lekskulpturen Tufsen. Labyrinten mäter 17 meter i diameter och består av avenbokshäckar. Den planterades 1996. Avenbok blir vackert bronsfärgad på hösten och fäller inte bladen förrän sen vinter. Labyrinten där man ständigt ser barn som springer runt, skrattar […]

Lundagård före Hårleman

Ruiner och bökande svin Lundagård är för dagens lundbor den berömda och traditionsrika parken mellan domkyrkan och ”Gamla biblioteket”, Lundagårdshuset. I äldre tider hörde emellertid hela den nuvarande universitetsplatsen också dit och hela området var i århundraden omgärdat av murar och stängsel. Lundagård var under den katolska tiden i Danmarks historia de mäktiga ärkebiskoparnas residens. […]

Lundagårds historia

Lundagård avgränsas idag av Domkyrkan, Kyrkogatan, Universitetsplatsen, utan markerad gräns dem emellan, och Sandgatan. Sedan 1747 är området utlagt till park medgräsmattor och gångar, kantade med lindar, almar, kastanjer, askaroch lönnar. De äldsta träden härstammar från parkens anläggningsår, en del är planterade 1883, när en omfattande renovering gjordes av hela anläggningen, men de flesta är […]

Löwegrenska trädgården förr och nu.

Vandrar man österut från Clemenstorget Längs Sankt Petri kyrkogata mot Stadsbiblioteket öppnar sig till vänster ett gångstråk som leder vidare mot Bredgatan eller Sankt Laurentiigatan. Gångstigarna leder mot en lummig park med en cirkelrund, inte särskilt vacker, fontän i mitten. Dess officiella namn är Löwegrenska trädgården. Den har en lång historia, men uppstod i sin […]

Meteoriten har landat

Universitetsplatsen har fått ett nytt konstverk – Meteorit av Charlotte Gyllenhammar. Den nya skulpturen kan ses som en pendang till Axel Ebbes Mannen som bryter sig ut ur klippan, som funnits på plats i snart hundra år. Så här beskrivs det nya konstverket: Konstnären föreställer sig att meteoriten på sin väg genom rymden slungades mot […]

Monumentparken

Egentligen är Monumentparken en lika viktig plats för Lunds historia som domkyrkan.I parkens norra del finns en gammal ättehög, där nytillträdda danska kungar hyllades, här utspelades ett av de blodigaste slagen i svensk historia och här restes monumentet över den äntligen uppnådda freden mellan de gamla ärkefienderna – danskar och svenskar. Monumentparken är idag ett […]

Nöbbelövs mosse

”Såväl marken som vattnet och luften sjuder av aktiviteter och liv. Födan för livets uppehållande söks febrilt samtidigt som skönhet i skrud och beteende visas upp.” Klicka på bilderna för att förstora. Foto: Anders Björck, 2011

Observatorieparken

En romantisk landskapspark skapades i slutet av 1800-talet vid Observatoriebyggnaden i vad som nu är en del av Stadsparken. Nu har denna park återskapats. Det är få parker i Sverige som är byggnadsminnen. Men Observatorieparken är ett sådant. Därmed kunde man inte plantera vad som helst. Bara tidstypiska träd och växter finns vid de återlagda […]

Sankt Hans backar

I norra Lund ligger Sankt Hans backar, i folkmun även kallat ’Monte Composti’, och Sankt Hans park, som tillsammans utgör Lunds största park. Den utgörs av ett dramatiskt landskap med kullar och dalgångar där högsta punkten ligger 86 meter över havet. Från toppen är utsikten över staden och mot Öresund fantastisk. Namnen Sankt Hans backar […]

Skrylle – omtyckt oas för naturfattiga Lund

En miljon besök görs varje år i Skrylleområdet mellan Dalby och Södra Sandby. Skrylle är Lundabornas oas för motion, promenad, möten och fika i naturskön miljö. Ordet Skrylle (äldre stavning Skrulle och Skrölle) betyder helt enkelt storskog och skogen var stor vid medeltidens slut. Det var en lövskog som sträckte sig ner till Arendala vid […]

Stadsparken

Stadsparken är Lunds mest populära park och den lockar besökare i olika åldrar och med olika intressen. Soliga dagar under sommarhalvåret kan det vara nästan trångt i parken med alla solbadare, joggare, barnvagnar, lekande barn, boulespelare, kafégäster, fågeldammsbesökare och andra. Stadsparken började utvecklas kring den medeltida stadsvall som tidigare gick runt Lund, Högevall. Området innanför […]

Stadsparken förnyas

”Lund har inget hav – men vi har en stadspark. Det är en tillflyktsort att göra musik i, en plats att må bra på.” (ur boken Yrvaken Törnrosa)  Denna lundaoas är en 105-åring som genomgår en förnyelse. Våren 2016 planterades 7 000 perenner i solens och skuggans trädgård intill lekplatsen.  Stadens park heter just Stadsparken. Det […]

Stadsparkens nya lekplats

Lekplatsen har 2014-15 byggts om radikalt till en modern så kallad ”motoriklekplats”. Av den ursprungliga lekplatsen återstår bara paviljongen från 1912. Den uppfördes som regnskyddad lekyta och kallades skjul. Kvar står också lekskulpturen ”Tufsen” från 1952. Den skapades 1949 av Egon Møller-Nielsen och fick den treåriga dotterns smeknamn. Det senaste tillskottet till lekplatsen är en […]

Söderlyckan – skejtboardbanan i stadsparken

Så här började det Lunds skateboard- och konstförening började driva frågan om att bygga en skateanläggning i Lund 2011. 2012 kom det in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige från Sanna Young. Kommunfullmäktige i Lund beslöt att bevilja 11 miljoner till projektet. Det gjordes därefter en stor utredning kring lämpliga platser. Ett antal workshop ordnades med skejtarna […]

Tuna slott och Tunaparken

Det vilade en mystik över Tuna slott. Det beboddes av en gammal dam med korkskruvslockar. Hon syntes sällan till. Men skymtades då och då när hon färdades i vagn. Den som smög sig in i parken skrämdes bort av en stor skällande Sanktbernhardshund. Tuna slott revs 1948. Här är berättelsen om två damer, ett slott […]

Vanningadammen

Helgonabacken dominerades på medeltiden av benediktinerklostret Allhelgonaklostret. Det grundades troligen någon gång på 1070-talet. Klosterbyggnadernas läge motsvaras idag av platsen mellan Universitetsbiblioteket och Reumatologen. Klostret övergavs efter reformationen, byggnaderna skadades i samband med slaget vid Lund 1676 och sprängdes efter hand under 1600-talets senare del. Stenen behövdes för andra byggen. Klostrets ägor – Helgonagården – […]

Vattenblänk

Lund har ont om vatten, i synnerhet badvatten. Den som vill bada får cykla till Bjärred eller Lomma. Stenbrotten i Billebjär och vid Dalby är också populära badplatser. Höje å är inte badbar. Men nu 2016 byggs faktiskt en sjö i Lund. Det är på nya Råbylund öster om Gastelyckan som Råbysjön skapas. Den blir stor […]