logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Munck-Falk, Anna (1901-2001), Lunds studentkårs vice ordförande 1926

   Profiler

Anna Munck-Falk. Bild: Akademiska Föreningens arkiv och studentmuseum

Anna Munck af Rosenschöld föddes 18 juli 1901 ”Där cyanblått Öresund / smeker sanden vid Landskrona” skriver Q i studenttidningen Lundagård i en dikt om Anna Munck-Falk. Skalden Q är anonym men författarna lär vara Hjalmar Gullberg och Ivar Harrie.

I karnevalståget 1924 var Hjalmar Gullberg Hamlet, Ingvar Andersson Henrik VIII och Anna Munck Anne Boleyn. Anna Munck, som skrev visor, dikter och tillfällighetsverser under hela sitt liv, diktade om Hjalmar Gullberg ”Jag står mitt i tusentals vårar / mellan Lindbladsstatyn och Tegnér / Då möts jag av ögon som sammet / jag ser i din djupa pupill / Hur lejonet kämpar med lammet / Och karnevalsyran går vill – Ditt väsen är korsning av blomma / och människa som ej kan förstå – / Du ville slå rot bland de fromma / men brottas med gudar ändå”. Hennes dikter gavs ut till hennes 90-årsdag. En dikt skrev hon om Karl-Gerhard, som uppträtt på en studentafton. Den uppskattades. ”Där ligger man i lä”, sade han.

Fadern var borgmästare i Landskrona och den stora familjen (10 barn) bodde i ett hus vid Öresund. Det döptes till Sundöre. Hon skrevs in vid Lunds universitet 1921 och blev efter några år fil.mag. med latin, grekiska, filosofi i sin examen. Hon praktiserade en tid som lektor i klassiska språk i Landskrona.
I Helsingkrona nation gick det då 3 flickor på 100 pojkar. I studentkåren fanns 150 flickor och 1500 pojkar. Tillsammans med sin kamrat Yvonne Molin var Anna Munck mycket aktiv inom studentlivet. De deltog i alla studentmöten, studentaftnar m.m. Vid det möte 1926 då studentkårens ordförande och viceordförande skulle väljas gick vågorna höga. Efter det att Nils Falk valts till ordförande återstod kampen om vice ordförandeskap. Till slut kunde man enas, när en tredje kandidat hade föreslagits: Anna Munck. Hon trodde först att det var ett skämt.
Efter valet hörde det till att de nyvalda drack grogg samt deltog i backhoppning i stadsparken. Backhoppningen avstod Vice ordföranden från. Flickor hade alltid kjol på den tiden. Idag är man stolt över att Lunds studenter redan 1926 valde en kvinna till vice ordförande. År 1924 hade Anna Munck varit ordförande för Kvinnliga studentkåren.
Nils Falk deklarerade ”Jag är ordförande. Jag går först genom dörren”. Det blev bättre med tiden och ordförandeparet blev ett par livet ut. År 1931 gifte sig Anna Munck och Nils Falck. Han blev hypoteksdirektör och fick bo i den stora tjänstebostaden med trädgård på taket. Mellan 1933 och 1945 fick de fem barn. Den minsta flickan föddes fem år efter den näst yngsta i syskonskaran. ”Kati kom som vår lilla fredsduva” sade hennes mor. Ett annat citat är ”livet är för kort för att vara dammfritt”. Efter Hypotekshuset flyttade familjen till en stor villa på Kävlingevägen. Där fick många unga släktingar bo när de läste i Lund.
 Anna Munck-Falck var aktiv i många föreningar samtidigt som hon tog hand om familj och representation. I Fredrika Bremer förbundet var hon ordförande 1948-1973, dvs tills hon fyllde 70 år. Enligt stadgarna fick ordföranden inte vara äldre. Jag har varit Fredrika i hela mitt liv lär Anna Munck-Falk ha sagt. Både hennes mor och en faster hade varit engagerade i Fredrika Bremer förbundet.
Musiken var viktig i Anna Munck Falks liv. Hon grundade 1927 Lunds kvinnliga studentkör, nu Lunds akademiska kör och hjälpte till att starta Lunds Kammarmusikförening. År 1974 anordnades en konsert där Akademiska kapellet och flera körer deltog. Anna Munck Falk hade valt musiken och talade mellan inslagen under rubriken ”Från Borstahusen till Bach”. 
Omkvädet i Hjalmar Gullberg/Ivar Harries dikt om Anna Munck Falk är ”aldrig görs mig tiden lång” . Det passar väl till det liv Anna Munck Falk fick. Hon blev 100 år och kunde se tillbaka på ett långt och innehållsrikt liv.

Text: Margareta Wickström

  Senast uppdaterad 27 januari, 2023 av Ingrid André
  Publicerad 22 januari, 2023 av Ingrid André