logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Nilsson Wiwen

Nilsson, Wiwen (1897 – 1974), silversmed

Wiwen Nilsson, döpt till Karl Edvin Nilsson, är en av 1900-talets mest ryktbara silversmeder, såväl i Sverige som internationellt. Han lärde sig yrket hos sin far Anders Nilsson, guld-och silversmed i Lund. Vidareutbildade sig sedan utomlands, bl a i Danmark och Frankrike. År 1927 övertog han faderns rörelse i Lund. Butiken låg ut mot gatan […]