logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Vård och stöd

Arbetsförmedlingen – i Lund sedan 1905

Arbetsförmedlingen i Lund en av Sveriges äldsta. Den kom till på initiativ av professor Seved Ribbing och öppnade i maj 1905. Då var det pigor och drängar som var eftersökta – idag är det framförallt vårdpersonal och IT-kunniga.  Seved Ribbing var inte bara en efterfrågad läkare – han var också en socialt engagerad kommunalpolitiker. Han […]

Arbetsklassens barnhem

Östra Vallgatan 6 är adressen för det tvåvåningshus som fram till 1939 inrymde ett barnhem. Inskriften över porten lyder ARBETSKLASSENS BARNHEM 1883. År 1868 hade en förening bildats för att sörja för föräldralösa och utblottade arbetarbarn och 1883 kunde ett eget hus invigas. Vanligen fanns uppemot 20 barn omhändertagna i hemmet. Från 1909 inriktades verksamheten […]

Från nödbostäder till Hollywood och Slottet

När första världskriget bröt ut 1914 drabbades många Lundabor hårt. Det blev problem med livsmedelsförsörjning och en redan svår bostadssituationen förvärrades. Många som blev arbetslösa kunde inte betala hyran och blev bostadslösa, situationen blev så allvarlig att Lunds stad fick anordna nödbostäder. Lunds stadsläkare, Henrik Ryberg skriver redan 1916 att staden måste agera för att […]

Grynmalaregården

Grynmalaregården är ett av Lunds äldsta kommunala dagis. (Det äldsta är Lönnen i Korsgatan, startad som barnkrubba av Lunds frivilla förening för de fattigas vård på 1890-talet)Dagiset rymmer nu också en förskola och adressen är Grynmalaregatan 1 i kvarteret Grynmalaren. När dagiset startade 1945 var kom de flesta barnen från Nöden och på den tiden […]

Lönnen & Fruntimmersföreningen

Den 29 oktober 1892 öppnades en Barnkrubba i fastigheten Korsgatan 5 i Lund. Den öppnades av ”Lunds frivilliga förening for församlingsvård”. En förening som grundats 8 april 1890. Fastigheten hade kommit föreningen till godo genom ett köpebrev ställt till några av dess medlemmar» Barnkrubban avsågs att för en ringa avgift från morgon till afton hysa […]

Lönnens förskola

I det vackra gamla huset på Korsgatan 5 ligger Lönnens förskola med sina stora ljusa lokaler och många rum som ger barnen möjligheter att leka i mindre grupper. Förskolan har nära till såväl stadsparken som ett antal andra lekplatser, och läget mitt i staden ger också många möjligheter till kulturella upplevelser på gångavstånd. Det kan […]

Sankt Jörgens hospital

Öster om stadskärnan ligger Skönadalsparken, som också ofta kallas Sankt Jörgens park. I parkens högre del kan man fortfarande se några låga ruinrester. Här låg under större delen av medeltiden Sankt Jörgens hospital. Det var ett så kallat Domus leprosorum, d.v.s. hem för spetälska. Spetälska kallas numera lepra eller Hansens sjukdom. Sjukdomen tycks ha blivit […]

Sankt Lars sjukhus

”Betraktandet af denna storartade anstalt, med all därå nedlagd kostnad och omsorg, väckte hos menniskovännen känslor af sann glädje, då han i tanken jemförde förr och nu. Han gladde sig öfver att den tiden var förgången, då den stackars vansinnige behandlades värre än brottslingar eller nästan som oskäliga djur.”(Lunds Weckoblad juni 1879) I juni 1879 […]

Själabodarna -bildgalleri

Denna bildsvit är tagen i stadens fattigvårdsinrättningar i kvarteret Själabodarna år 1907 (samma år som den stora Lundautställningen). Bilderna är hämtade från Kulturens arkiv. Fotografen är dock okänd. Klicka på bilderna för att förstora.

Själabodarna vid Själbodgatan i Lund

 Under medeltiden var kommunal fattigvård sällsynt, och ingenting antyder, att någon sådan då förekommit i Lund. Här synes vården av de fattiga helt ha legat i kyrkans händer. Vid reformationen 1536 var det för statsmakten angeläget att befintliga inrättningar för vården av fattiga och sjuka skulle äga bestånd, och så blev också  fallet med Lunds […]

Spanska sjukan

Spanska sjukan var en ovanligt svår och dödlig form av influensa som dödade mellan 50 och 100 miljoner människor över hela världen under åren 1918, 1919 och 1920 varav cirka 38 000 i Sverige. Man tror att det är den mest dödliga pandemin hittills i mänsklighetens historia och orsak till fler dödsfall än såväl pesten som […]

Spanska sjukan slog ut hela familjer

l Lund utspelades flera familjetragedier när spanska sjukan slog till 1918. En andra våg kom 1920. Den 31 januari dog 30-åriga Sigrid Ljungkvist, bosatt på Lilla Fiskaregatan. Nästa dag dog hennes man och därefter de två små döttrarna som var fyra och fem år gamla. Inom en vecka hade hela familjen raderats ut och det […]

Vänskapens hus – en plats för trivsam samvaro sedan 1700-talet

Vänskapens hus bedriver sin verksamhet i ett gammalt hus på Bredgatan 19 byggt 1794 och förvaltar grannhuset Bredgatan 21 byggt 1790. Husen ägs av kommunen. År 1977 flyttade Vänskapens hus in. Tio år senare ville kommunen göra om huset helt. Det skulle ändras helt och bestå av fyra lägenheter. Ninnie Sahlström, en av grundarna till […]