logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kjellberg, Sven T (1892-1978), museiman, chef för Kulturen 1934 – 1961

   Profiler

Kjellberg Sven T

När Sven T Kjellberg  1934 blev chef för Kulturen, hade han redan en gedigen utbildning och museikarriär bakom sig. Han hade fram till 1927 varit chef för Västerås museum och lämnade vid utnämningen posten som intendent vid Göteborgs historiska museum.
 

På Kulturen kom Kjellberg att verka fram till 1961. När han tillträdde var det ekonomiska läget katastrofalt och museet både omodernt och vanvårdat. Kjellberg såg dock framtidsmöjligheterna i anläggningarna och de väldiga samlingarna.

Utan ett visionärt drag hade han nog inte gett sig i kast med att vända skutan rätt. ”Det var fem mycket svåra år som följde” mindes han senare. Det främsta verktyget i förändringsarbetet blev Kulturens årsbok som började ges ut 1935 och snabbt ökade medlemskadern från blygsamma 300 till 30.000 vid ingången av 1960-talet. Detta gav ekonomisk stabilitet och därmed möjligheter till nödvändig modernisering. 

Nya byggnader
Under Kjellbergs tid byggdes intendentsbostaden vid Sankt Annegatan (1941), Lundahallen (1957) och Textilhallen (1960).  På Östarp återuppbyggdes gästgiveriet efter en brand 1952 och 1960 tillkom Östarpshallen.

Författaren
Kjellberg var oerhört produktiv både som skribent och skicklig illustratör i årsboken samt som utställningsproducent. Det kan inte ha varit många vakna stunder som han inte arbetade med sitt museum. Sedan han pensionerats, tillkom de stora bokverken ”Slott och herresäten i Sverige” (1966) där han var huvudredaktör och dessutom författare till de tre banden om Skåne. 1974 utkom hans stora verk ”Svenska ostindiska compagnierna 1731-1813”.

Med professor Sigfrid Svenssons ord: ”Sven T. Kjellberg var kulturhistoriker av den forskartyp, som med sitt allmänintresse och allmänvetande i en alltmer specialiserad tid hörde till de sista på museiskansen.”

Sven T Kjellberg var gift med Greta Kjellberg.

Text: Claes Wahlöö

Läs mer:
Svensson, Sigfrid. Kulturen 1934-1961.  (i Kulturen runt. 1977.)
Svensson, Sigfrid. Sven T. Kjellberg †. ( i Kulturen 1979.) 

  Senast uppdaterad 23 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André