logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Olsson, Nils Ludvig (1893 – 1974), författare, folkskollärare

   Profiler

Olsson Nils Ludvig

Nils Ludvig Olsson mest känd som bygdemålsförfattaren Nils Ludvig. Han var född i Lund och skildrade staden i flera minnesböcker.

Han kom från en arbetarfamilj men han hade också släktband till bygden runtom. Som diktare på bygdemål debuterade han 1921 med Di fåste fjeden som följdes av många samlingar av dikter och essäer. Han blev en kännare av den äldre litterära traditionen i Skåne och var en uppskattad föreläsare och kulturförmedlare vid sidan av yrket som folkskollärare i Höör.

Ett svunnet Lund
Det Lund han berättar om i sina minnesböcker, bland annat Stadens melodi, 1940, Lund, 1949 och Min stad. Minnen från sekelskiftets Lund, 1957, är både arbetarnas och akademikernas stad. Särskilt den sistnämnda boken kan ses som en replik till Paul Rosenius Mitt gamla Lund från 1952 genom sitt bredare sociala perspektiv.  Här berättar han om ”arbetets söner och hantverkets folk”, om bryggeriarbetare, slaktare, hökare, snickare och skomakare, om folk från Möllevången och Jutahusen. Han låter läsaren se sedan länge försvunna trädgårdsmästerier, delta i högmässor i Allhelgonakyrkan, besöka kreatursmarknader på Clemenstorget och se den livliga torghandeln på Mårtenstorget. Föräldrarnas och hans egna kontakter med Arbetarinstitutet, nykterhetsrörelsen, folkskolan och konfirmationsundervisningen skildras lättsamt och personligt och ger sammantaget en levande bild av ett svunnet Lund, dess människor, gator och bebyggelse. Med detta och med sina många dikter från mellanskånska trakter hör Nils Ludvig till dem som har förenat Lund med det lantliga Skåne. 

Filosof och predikant
Nils Ludvig Olsson tog djupa intryck av filosofen Hans Larsson, vars tänkande, diktning och folkbildningsintresse han behandlade i flera artiklar.  Han framträdde också som lekmannapredikant och skrev i uppsatssamlingen Mål i sikte, 1963, om andra personer som visat honom vägen i trosfrågor, som Kierkegaard och Schartau.

Text: Louise Vinge

Läs mer:

Rosenberg, Sven-Åke, Spel på träskofiol, 1981.
Skånes litteraturhistoria, I, 1996, s. 213–216.

  Senast uppdaterad 29 november, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André