logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Palmér, Frida (1905 – 1966), astronom, lektor

   Profiler

Frida Palmér vid meridiancirkeln i Lunds observatorium. 1929.

År 1939 lade Frida Palmér fram sin doktorsavhandling i astronomi vid Lunds universitet. Hon var pionjär – inte bara som den första kvinnan i Lund utan även i Sverige som disputerade i astronomi. Hon forskade om variabla stjärnor – det är stjärnor var ljusstyrka förändas med tiden – och mätte deras rörelser.

Frida Palmér föddes 1905 i Blentarp där hennes far var byggmästare. Hon var enda barnet. Fadern dog 1910 och då flyttade Frida och hennes mor till Järrestad utanför Simrishamn. Hon tog studenten vid Lunds fullständiga läroverk för flickor. Höstterminen 1925 skrevs hon in vid filosofiska fakulteten i Lund där hon studerade astronomi, fysik och matematik. Hon tog en fil.kand.examen efter tre år och blev fil mag. några år senare. Det var astronomi hon ville satsa på och 1929 blev hon e.o.amanuens vid Lunds observatorium. Vid samma tid blev professor Knut Lundmark chef för observatoriet och han blev också hennes handledare och en nära vän.

Med hjälp av stipendier och lärarvikariat kunde hon få tid att forska och resa. Hon gjorde flera forsknings- och studieresor till observatorier i Europa, bl.a. till Tyskland, Österrike, Ungern, Tjeckoslovakien, Norge, Finland, Sovjetunionen, Nederländerna, Belgien och Frankrike. Hon blev god vän med ledande astronomer och behöll kontakten med dem även när hon slutat som aktiv forskare. Hennes avhandling Studies of irregular variable stars presenterar en katalog över egenrörelser för 182 oregelbundna variabler, baserad på egna observationer.

Andra världskrigets utbrott hindrade henne för vidare studier utomlands. Istället tjänstgjorde hon vid FRA – Försvarets Radioanstalt – i Stockholm åren 1940 -45. Hon var kunnig i matematik och behärskade flera språk, däribland ryska. Som systemanalytiker arbetade hon med att avkoda meddelanden från den sovjetiska marinen i Norra ishavet. Efter kriget planerade hon att fortsätta sina astronomiska studier i USA. Men så blev det inte – istället satsade Frida Palmér på en trygg karriär som lärare. År 1946 blev hon lektor i matematik och fysik vid läroverket i Halmstad. Hon var en respekterad lärare men lär inte ha trivts med yrket.

Frida Palmérobservatoriet vid Högskolan i Halmstad är döpt efter henne.

Text: Solveig Ståhl

Läs mer
Lundaögon mot stjärnorna: astronomin i Lund under fem sekler. 2003.
Nyholm, Anders, Frida Elisabeth Palmér. (I Svenskt kvinnobiografiskt lexikon).

  Senast uppdaterad 27 juni, 2021 av Ingrid André
  Publicerad 27 juni, 2021 av Ingrid André