logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Händelser

Från Slaget vid Lund till Bombregn under andra världskriget och till Kulturnatten – här kan man läsa om enstaka händelser och fenomen som präglat Lund.

När Lund (och Skåne) snöade in

En vinterhelg i Lund kan vara som i dessa dagar i mitten av februari 2021 – vit, vacker och lagom kall.Men det kan också vara yrsnö, pinande blåst och minusgrader som känns som många fler. Som nyåret 1978 – 1979, en helg som skåningar inte glömmer. Det hade varit en grön jul men flera förebud […]

30 november

Inställt! För precis hundra år sedan hade studentkårens sociala utskott beslutat att det klassiska fackeltåget för att hedra Karl II:s dödsdag 30 november skulle äga rum som vanligt. Men därav blev intet. Ett stort debacle utbröt och kårmötet beslöt att stoppa utskottets rätt att ordna dylika hyllningar. Det var också häftiga protester mot att kvinnliga […]

Fråga Lund

Sten von Friesen och Gerhard Bendz räknade med romerska siffror på svarta tavlan. David H Ingvar förklarade vänsterhänthet. Och det pratades om primitiva språk. Det var den 25 november 1962 som sex lärda Lundaherrar deltog i det första avsnittet av det uppskattade tv-programmet Fråga Lund. Denna första sändning spelades dock inte in i Lund utan […]

1968

1968 var ett år med många omstörtande händelser. I världen, i Sverige, i Lund. Stadsbiblioteket i Lund har komponerat en innehållsrik utställning kring året som nu är ett halvsekel bort.  Den har något att erbjuda alla årgångar – nyheter för de yngre och nostalgi för äldre. Studentrevolt, mössbränning, demonstrationer hör till det som inträffade 1968. […]

1676/2018

I Lundagård gestaltades den 2 juni Slaget vid Lund för andra året i rad. En bivack med tält och hästar hade upprättats under trädkronorna.De fint utmunderade figuranterna guidade den talrika publiken innan stridens allvar började framför Lundagårdshuset. Musköter och kanoner small och ryttarna svängde sina värjor. Som vanligt vann den svenska sidan. Största risken för […]

Spontanfesten – som blev en institution

20 år är inte mycket i Lunds tusenåriga historia. Men det är 20 år som märkts, låtit och gett eko långt utanför staden. Rop på nationalgardet hör till berättelsen om den stora numera välorganiserade spontanfesten vid Siste april i Stadsparken. Och under coronavåren 2020 blev den uteblivna festen en världsnyhet. Picknick i Stadsparken har länge […]

Påven kom till Lund

Den 31 oktober 2016 kom påven till Lund Den 31 oktober år 1517 spikade Martin Luther upp sina kyrkokritiska teser som tände reformationen. På årsdagen 499 år senare samlades lutheranska och katolska dignitärer från hela världen till en ekumenisk gudstjänst i Lunds domkyrka för att börja vandringen mot försoning. I spetsen påve Franciscus, Kristi ställföreträdare […]

Lunds stora folkfest – Loppisen på Södra Esplanaden

Lunds eget ”Unter den Linden” finns på Södra Esplanaden. Där under lindarna pågår från tidig vår till sen höst varje lördag en folkfest med en omfattande loppmarknad. Maj och september är de populäraste månaderna. När försäljningen varit som störst har den sträckt sig från Dammgårdens p-hus till Mejeriet.  De allra flesta försäljare är inte där […]

Från prins Karneval till karnevalsgeneral

Lundakarnevalen, detta organiserade kaos som bryter ut i maj vart fjärde år, där man driver med allt, vitsar hejdlöst och har roligt, skildras i en ny bok – Lundakarnevalens historia – av Per Lindström. Han har följt och gjort en bok om varje karneval sedan 1974 och har en enorm bildbank att ösa ur.  Nu […]

Slaget vid Lund

Slaget vid Lund stod den 4 december 1676 i ett område norr om staden. Striden stod mellan den invaderande danska armén bestående av ungefär 13 000 soldater under Kristian V och den svenska armén bestående av ungefär 8 000 soldater under Karl XI. Det är ett av de blodigaste slag som stått på nordisk mark. […]

Kulturnatten – en lundauppfinning

Kulturnatten – vad är det? Kulturnatten i Lund är ett evenemang av lundaborna för lundaborna.Lunds kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, är samordnare men Kulturnatten arrangeras i stor utstäckning av lundaborna själva. Ett åttiotal föreningar, kulturaktörer och privatpersoner bidrar med sitt enorma engagemang till det omfattande utbudet och den stora mångfalden. Universitetet är också en stor arrangör. […]

Genombrottet

29 maj 1969 fattade stadsfullmäktige i Lund ett beslut som blev avgörande för vår stad. Utan det beslutet hade en motorväg passerat genom Lund från Spyken till Svanevägen. Under sekretess planerades under 50- och 60-talen en 42 meter bred fyrfilig väg och åtta p-hus. Södra centrumlinjen var arbetsnamnet på vad som i debatten och historieskrivningen […]

Kårmötet 1939

I mars 1939 hölls ett kårmöte i Lund, där en majoritet av de närvarande studenterna stödde en resolution om att 10 judiska läkare inte skulle tillåtas att invandra till och bosätta sig i Sverige. Sverige hade under hela 1930-talet en mycket restriktiv invandrings- och flyktingpolitik – samtidigt som allt fler människor försökte lämna det nazistiska […]

Tegnér bekransar Oehlenschläger

”Söndringens tid är förbi …” Den 23 juni 1829 lagerkransade Esaias Tegnér vid magisterpromotionen i Lunds domkyrka sin danske skaldebroder Adam Oehlenschläger. Tegnér formulerade därvid de ofta citerade orden ”Söndringens tid är förbi, och hon borde ej funnits i Andans fria, oändliga värld…”.Detta väckte enorm uppmärksamhet och händelsen har kallats skandinavismens födelsestund. Romantiken var den […]

Bombregn över Lund

Den 18 november 1943 bombades Lund från luften. Det var ett femtiotal brandbomber som släppts av ett engelskt bombplan. Ingen människa skadades, men de materiella skadorna blev omfattande. Allra värst drabbades Bröderna Hanssons Handelsträdgård. 20 växthus och tusentals plantor och blommor för stora värden förstördes. Bildserien visar den totala förödelsen av anläggningen.

Bombregn över Lund

Klockan 21.10 torsdagen den 18 november 1943 skakades Lund av en kraftig smäll. Fönsterna i staden skallrade eller rasade in och det flammade som blixtar på himlen. Hade kriget tillslut nått ända till Lund och det neutrala Sverige? Många trodde först att en flygmaskin och dess bomblast hade störtat och exploderat. Tusentals människor gjorde exakt […]

Vykort från Lundautställningen 1907

Lundautställningen öppnade den 30 maj 1907, ett magnifikt expo som gick av stapeln på den plats där Stadsparken ligger idag. Många skånska företag utnyttjade möjligheten att marknadsföra sig och vissa hade egna paviljonger. Utställningen blev succé och den gick med vinst. Den var också ett folknöje, besökarna strömmade till och kom från alla samhällsklasser. Denna […]

Spanska sjukan

Spanska sjukan var en ovanligt svår och dödlig form av influensa som dödade mellan 50 och 100 miljoner människor över hela världen under åren 1918, 1919 och 1920 varav cirka 38 000 i Sverige. Man tror att det är den mest dödliga pandemin hittills i mänsklighetens historia och orsak till fler dödsfall än såväl pesten som […]

Lundautställningen 1907

1907 var ett viktigt år i Lunds historia. Då hölls den stora industri-, hantverks- och konstutställningen, ungefär på det område där Stadsparken ligger idag. Om en sak råder inget som helst tvivel: den var för sin tid en magnifik expo. Utställningen blev en stor succé och det var mycket folk – från alla olika samhällsklasser […]

Den stora utställningen 1907

Allt ljus på Lund! I december 1905 beslöt Lunds Fabriks-och Hantverksförening att anordna en stor utställning om industri, slöjd och konst år 1907. I mars 1906 kom kommunens beslut om stöd. Fjorton månader senare var allt klart(!) och folk började vallfärda till utställningsområdet för att beundra tekniska nymodigheter och förlusta sig på nöjesfältet. – Med […]

Spanska sjukan slog ut hela familjer

l Lund utspelades flera familjetragedier när spanska sjukan slog till 1918. En andra våg kom 1920. Den 31 januari dog 30-åriga Sigrid Ljungkvist, bosatt på Lilla Fiskaregatan. Nästa dag dog hennes man och därefter de två små döttrarna som var fyra och fem år gamla. Inom en vecka hade hela familjen raderats ut och det […]

Slaget vid Lund – monumentet

1883 invigdes Monumentet över slaget vid Lund, placerat vid Lerbäckshög. Initiativet utgick från De Skånska Landskapens Historiska och Arkeologiska Förening med historikern Martin Weibull som drivande kraft. Monumentet ritades av Helgo Zettervall och var ursprungligen byggt i cement som 1930 ersattes med granit. Monumentets budskap är försoningen mellan Danmark och Sverige, inte den svenska segern. […]

Slaget vid Lund – gravarna

Det dröjde mycket länge innan någon av massgravarna från slaget påträffades. Det skedde 1995 på Norra Nöbbelövs kyrkogård. Där påträffades i ett ledningsschakt skelettdelar och uniformsdetaljer. Ett par av skallarna uppvisar skador efter värjhugg. Källa: Turistföreningen, Lunds kommun

Slaget vid Lund den 4 december 1676

Anmarschen och förtruppernas strid 01.30 bröt den svenska armén upp från sitt läger vid Lilla Harrie. 04.00 påbörjade den svenska armén övergången av Kävlingeån på isen vid Rinnebäcksmölla. 07.00 nådde täten på de svenska trupperna fram till i höjd med Stångby kyrka. Vid denna tidpunkt upptäckte danska posteringar i trakten av Västra Hoby att svenskarna […]

Slaget vid Lund – bakgrund

Alltsedan freden i Roskilde år 1658 då Danmark tvingades att till Sverige avträda sina landsdelar öster om Öresund; Skåne, Halland, Blekinge och för en tid även Bornholm var den danska politiken inriktad på att återta det som förlorats. Ett tillfälle yppade sig år 1675 då Sverige genom sin allians med Frankrike drogs in i krig […]

Ruskigt mord ledde till bildandet av AF

Måndagen den 30 oktober(2000)  sökte sig ett betydande antal av föreningen Gamla Lunds medlemmar trots kraftigt regn och hård blåst till Akademiska Föreningens Stora sal för att uppleva en kväll i Föreningens barndom. Som conferencier uppträdde Föreningens arkivarie Per-Ola Olsson. Upptakten blev dramatisk. Man presenterade ett mord från 1829 då den unge teologie studeranden Jacob […]

Striden om Rådhuset

1954 var det strängt taget beslutat. Rådhuset, byggt 1837, skulle rivas, Skomakaregatan breddas, ett nytt stort komplex byggas. Men en allt starkare opinion kämpade emot, åren gick och tidsandan hann bli en annan. Så Lund fick behålla sitt gamla rådhus. Numera anses det omistligt, sedan 1974 är det byggnadsminne. Så kan det gå. Saken var […]