logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Sahlström, Ninnie, (1912-1991), initiativtagare till Kontakt-Tjänst

   Profiler

Sahlström Ninnie

Ninnie Sahlström hette som flicka Wångblad. Hon var född i Göteborg där hon tog studenten och tog en fil.mag. examen i bland annat geografi, historia och statskunskap. Redan som barn hade hon visat medkänsla med de många arbetslösa i 30-talets Göteborg. Efter studentexamen skulle hon ha velat studera till socionom men eftersom denna utbildning inte fanns i hemstaden blev hon lärare i stället.

År 1936 blev hon fil.mag. och år 1940 gifte hon sig med komministern Torsten Sahlström. De bodde först i Kävsjö utanför Värnamo sedan i Uppsala och därefter i Växjö. Där arbetade hon i många år som läroverksadjunkt. Efter makens död flyttade hon till Lund och tjänstgjorde först på Polhemsskolan därefter på vårdhögskolan. Utöver Vänskapens hus var hon engagerad i IM (Individuell Människohjälp), Fredrika Bremer-förbundet och i KFUK.

Startade telefonjour för ensamma studenter
På sextiotalet ökade antalet självmord bland Lunds studenter. Under helgerna, som ofta var den svåraste tiden för ensamma studenter, kunde samhället inte erbjuda någon hjälp. Allt var stängt över veckosluten. Tillsammans med Ingrid Bern, som var socialarbetare, och ett antal andra personer, mest kvinnor, startade Ninnie Sahlström en telefonjour. IM upplät en lokal där man turades om att övernatta och ha telefonjour. Verksamheten döptes till Kontakt-Tjänst. De hjälpsökande registrerades inte. Ömsesidig anonymitet rådde. Man insåg efter hand att det inte räckte att erbjuda nattliga samtal. Många behövde läkar- och juristhjälp och framför allt mänsklig kontakt och samvaro. Efter hand utökades åtagandena och på 70-talet fick man flytta in i ett rivningshotat kommunalt hus på Stora Södergatan 39.

Kontakt-Tjänst blev Vänskapens hus

Nu kunde man byta namn till Vänskapens hus. Här började man med lördagsträffar, kursverksamhet, matlag, återbruk m.m. Ninnie Sahlströms grundtanke, som Vänskapens hus bygger på, är att vi ska ta ansvar för varandra. Var och en hjälper till med vad den kan. Att ta tillvara såväl människor som miljö är grundläggande för verksamheten.  När kommunen rev huset på Stora Södergatan lyckades Ninnie Sahlström få kommunen att erbjuda ett ersättningshus. Vänskapens hus kunde återuppstå på Bredgatan 19. År 2017 firades där dess 50-årsjubilem med tal av många medarbetare och tacksamma gäster.

Ninnie Sahlström tilldelades år 1975 Lunds kommuns förtjänsttecken.

Text: Margareta Wickström

2018-03

  Senast uppdaterad 6 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André