logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Larsson, Per (1880-1955), politiker, stadsfullmäktiges ordförande

   Profiler

Larsson Per

Per Larsson föddes i Stävie och växte upp på ett torp i Borgeby. Sedan blev han lilldräng på ett jordbruk i Stävie men bytte yrkesbana då han blev lärling på en korgvagnsfabrik i Malmö. Därefter blev han korgmakare i Lomma. Yrket tog honom 1905 till Köpenhamn innan han blev korgmakare i Stockholm där han blev ordförande i korgmakarens fackförening.

Till Lund
Återkommen till Malmö engagerade han sig alltmer i fackliga och politiska frågor för socialdemokratin. Detta förstärktes av hans blivande hustru Martha, som också var politiskt aktiv, sammanförde honom med Per Albin Hansson. 1918-26 var Per Larsson ordförande i malmökorgmakarnas fackförening och 1926-32 ordförande i arbetarkommunen. Till Lund kom han 1932 som expeditör på Arbetets lundaredaktion.

Kommunalpolitiker
1935 valdes han in i stadsfullmäktige och blev samma år ordförande i drätselkammaren (nuvarande kommunstyrelsen). 1945-52 var han ordförande i Civilförsvarsnämnden och under hela 1940-talet ordförande i stadsfullmäktige.

Drev många pojekt
Badhuset och idrottshallen förverkligades under hans tid, medan andra projekt som han drev på för rann ut i sanden. Varken stadens rekreationsområde norr om Bjärred eller ett nytt stadshus-rådhus förverkligades. Ej heller kom en konsthall att byggas norr om Petriplatsen, där staden köpte marken 1949. Där står dock sedan 1970 Lunds stadsbibliotek. Konsthallen invigdes först två år efter hans död. 

Per Larsson var en i alla läger uppskattad och drivande politiker som med pondus, vältalighet och humor gjorde mycket gott för Lund. 


Text: Claes Wahlöö

Läs mer:
Waldemar Wahlöö. Fyra lundagubbar till … Gamla Lunds årsbok 1979.

  Senast uppdaterad 12 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av