logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Neander, Hilding Petrus (1881-1926) lärare och spexförfattare

   Profiler | Studentliv

Neander

Hilding Neander föddes i Lund som son till läroverksadjunkten vid Katedralskolan fil dr Ehrenfried Neander. Hilding togs in vid Katedralskolan 1890 och avlade 1899 studentexamen på den helklassiska linjen, varpå han skrev in sig vid universitetet. 1903 var han klar med sin fil kand och fyra år senare blev han lärare vid Privata högre lärarinneseminariet. Höstterminen 1908 började han på Spyken och där stannade han till sin död. 

Uarda
Efter sin kandidatexamen hade han studerat vidare och fördjupat sig i egyptologi vilket fick stor betydelse när ett nytt spex (Uarda) skulle författas 1908. Hans insatser för det klassiska spexet blev avgörande och ”Balsameringsvisan” skrevs i sin helhet av Neander. 

En som var med i spexförfattandet var en sedermera professor som om födslovåndorna skrev : ”Den stora konstruktiva fantasin, det utpräglade sinnet för sceniska effekter, både då det gällde orden och handlingarna, och det rinnande versmakeriet fanns framför allt hos Kefas Neander.” Historien förmäler också att han fick inspirationen till profilspelet i spexet från bilden på en ask av det populära cigarettmärket Khediv.

Madavisan
En välkänd visa av Neanders hand är Skånska nationernas madavisa – alltså ”Vi har tyad vos hid for o eda en bit – och så vidare”. Den är välkänd långt utanför den akademiska kretsen. 

Kefas
Av eleverna på Spyken, där han var en mycket uppskattad lärare, fick han öknamnet ”Kefas” den arameiska formen för hans andranamn – Petrus. Även som lärare kunde han visa prov på ironisk humor. En som skrivit ett riktig dåligt tyskprov fick sig följande till minnes: ”Nog tycker väl Andersson som jag, att Anderssons provskrivning kommer en att tänka på månen? I nedan. Det blir ett C det.”


Text: Claes Wahlöö

  Senast uppdaterad 23 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André