logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Rosengren, Patrik (1842-1895), handskmakare, fackföreningsman, agitator

   Profiler

Patrik Rosengren föddes i Lund där hans far arbetade som stenhuggare. Själv utbildade han sig till handskmakare som länge varit en hantverksspecialitet i Lund. Därefter gjorde han den klassiska gesällvandringen i Tyskland och Danmark. Där kom han inte bara i kontakt med andra arbetare i yrket utan också med nya idéer – att arbetare skulle hålla samman och organisera sig för att få bättre villkor.

På vägen tillbaka till Sverige uppehöll han sig i Köpenhamn och där bildade han en fackförening. På sensommaren 1875 gjorde han samma sak i Lund – handskmakarnas fackförening var inte bara den första i Lund utan anses vara den första moderna fackföreningen i Sverige.

Föreningen höll sina möten på Evas krog på Dalbyvägen, vid Lunds östra utfart. Rosengren valdes till ordförande. Antalet medlemmar var bara sex – och hade efter några år sjunkit till fyra. För att öka engagemanget bildade Rosengren en sjukkassa som knöts till föreningen. Han var en eldsjäl och fortsatte att stimulera arbetarna att organisera sig i föreningar. Han var också en politisk agitator och ville bilda ett politiskt arbetarparti. Men de första fackföreningarna ville inte ha en politisk agenda.

Rosengren lyckades ordna en demonstration i Lund den 1 maj 1890. Den samlade 3000 deltagare och tågade till Clemenstorget där Fredrik Sterky, LO:s förste ordförande höll tal. Han krävde bland annat att arbetstiden skulle begränsas till 8 timmar per dag.

Skulle kvinnor verkligen få rösta? Debatten om kvinnlig rösträtt var livlig den här tiden och Rosengren ville att fackföreningarna skulle engagera sig. Själv förordade han att ogifta kvinnor skulle få rösta – men när och om de gifte sig skulle rösträtten utnyttjas av den av parterna som var bäst skickad att utöva den.

Det kom dock att dröja ända till andrakammarvalet 1921 innan kvinnor fick lov att rösta.

Patrik Rosengren dog 1895 och fick en ståtlig begravning. Jordfästningen ägde rum i Domkyrkan och han fick den största hedersbetygelse någon arbetare dittills fått i Lund.

Patrik Rosengrens park 2020. Foto: IA

Ett minne av honom är Patrik Rosengrens park på Väster.

Text: Solveig Ståhl

Läs mer:
Truedsson, Hans, Arbetarrörelsen i Lund. 1959.

  Senast uppdaterad 10 maj, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 10 maj, 2020 av Ingrid André