logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Historiska bilder

Här samlar vi äldre Lundafotografier, ungefär från början av förra seklet och bakåt

Akademiska föreningens hus byggs om 1909 – 1911

De äldsta delarna av Akademiska Föreningen byggdes 1851 och ritades av arkitekten H J Strömberg. 1868 kom tillbyggnaden mot Sankt Annegatan till, men redan 1880 började man planera för en ny tillbyggnad. Den kände arkitekten Helgo Zettervall ritade ett förslag och de hus som var belägena norr om det befintliga AF-huset köptes in. Zettervalls förslag kom […]

Allhelgona kyrkogata

På 1784 års karta finns för första gången Allhelgona Kyrkogata mar­kerad, men även den har sannolikt haft en föregångare i form av ett gångstråk utanför vallgraven. Vallgraven stod bitvis öppen långt fram i tiden och på 1784 års karta finns inget hus markerat på området och ännu 1842 omtalas ett hus i kvarteret som liggande […]

Bombregn över Lund

Den 18 november 1943 bombades Lund från luften. Det var ett femtiotal brandbomber som släppts av ett engelskt bombplan. Ingen människa skadades, men de materiella skadorna blev omfattande. Allra värst drabbades Bröderna Hanssons Handelsträdgård. 20 växthus och tusentals plantor och blommor för stora värden förstördes. Bildserien visar den totala förödelsen av anläggningen.

Borgs Färgeri: fabriksbyggnaderna

I det kvarter (kvarteret Färgaren) där bland annat Stäket och Borgska huset ligger drev släkten Borg färgerirörelse under ett par hundra års tid. Verksamheten var omfattande och gav upphov till en rad fabriks- och kontorsbyggnader. Dåvarande stadsantikvarien Claes Wahlöö fotograferade dessa byggnader inför rivning i september 1979. Bilderna är hämtade från Kulturens arkiv. Klicka på bilderna för […]

Galten – bildgalleri

Kvarteret Galten söder om Mårtenstorget är en del av den medeltida stadsplanen. Bildsviten visar köpmansgårdarna i slutet av 1800-talet och Tornabankens palatsliknande byggnad från 1932, men också den omtyckta gröna oasen Carlssons Trädgård och hur den gamla bebyggelsen i kvarteret revs under sextiotalet för att lämna plats för det som idag är busstorg.

Historiska bilder ur Gunnar R. Hanborns fotosamling, del 1

Gunnar Hanborn (1897-1954) var bagare först på lasarettet sedan hos Bageriföreningen i Skolgatan. Hanborn började samla lundabilder redan i 10-årsåldern. I samlingen finns vykort, men också plåtar och fotografier från Lina Jonn och Per Bagges ateljé. En del är också inhandlat i antikvariat. Fotografierna samlades och ordnades i stora album, som bands in hos en […]

Historiska bilder ur Gunnar R. Hanborns fotosamling, del 2

Gunnar Hanborn (1897-1954) var bagare först på lasarettet sedan hos Bageriföreningen i Skolgatan. Hanborn började samla lundabilder redan i 10-årsåldern. I samlingen finns vykort, men också plåtar och fotografier från Lina Jonn och Per Bagges ateljé. En del är också inhandlat i antikvariat. Fotografierna samlades och ordnades i stora album, som bands in hos en […]

Järnvägen – bygge av viadukt. Bildgalleri

Bildsviten visar bilder från bygget av en järnvägsviadukt över Ringvägen år 1934. Detta var ett sk nödhjälpsarbete, dvs en insats från samhället för att ge arbete åt individer som har svårt att på annat sätt hitta egen försörjning. Stambanan med sina järnstolpar var elektrifierad sedan ett år. Spåret med kontaktledningsstolpar i trä utgör början på […]

Järnvägen i tidigt 1900-tal – bildgalleri

En serie bilder från när förra seklet var ungt och järnvägen hade sin storhetstid. Fotografierna är från Kulturens arkiv och bildtexterna är skrivna av Gunnar Sandin. Klicka på bilderna för text och förstoring.

Kapitelhuset – bildgalleri

I hörnet av Kiliansgatan och Krafts torg låg före 1928 ett envåningshus i vinkel, som rymde både pastorsexpedition och restaurangen Malmens källare. Gamla pastorsexpeditionen, som också 1864 – 1870 hyste det några bokhyllor stora stadsbiblioteket, revs för att 1928 ge plats åt nuvarande Domkapitlet.

Klostergatan 1894

När Klostergatan på 1890-talet kallades ”Bullis” var detta en skämtsam förkortning av boulevard vilket gatan inte kvalificerade sig som. Den var dock tveklöst Lunds modernaste, mest representativa affärsgata. Där handlade man, flanerade och visade upp sin borgerliga status. I fonden anas järnvägen – insigniet på Lunds modernitet. När fotografen Per Bagge (1866-1936) tog bilden av […]

Pingstkyrkans hus – Stora Södergatan 25

Pingstkyrkans hus på Stora Södergatan 25 ligger i kvarteret Murgrönan vars bebyggelse spänner över ett par århundraden. Flera av gårdarna har än idag rester av äldre korsvirkesbebyggelse i gathus eller gårdshus. Bilderna visar hus som tidigare låg på denna plats och som revs i samband med att Filadelfiaförsamlingen byggde sin byggnad 1965-1966. Klicka på bilderna […]

Själabodarna -bildgalleri

Denna bildsvit är tagen i stadens fattigvårdsinrättningar i kvarteret Själabodarna år 1907 (samma år som den stora Lundautställningen). Bilderna är hämtade från Kulturens arkiv. Fotografen är dock okänd. Klicka på bilderna för att förstora.

Stormarknad på Mårtenstorget

När fotografen August Kristian Korfitsen tog denna unika bild av Mårtenstorget stod hans kamera i ett fönster på andra våningen i Christian Bülows hus vid torgets östra sida. Bilden är odaterad men analysen ger en tentativ datering till 1880. Utifrån historiska källor kan tidpunkten i så fall preciseras till onsdagen den 15 september. Varuutbudet visar […]

Stortorget 1873

När fotografen Otto Pettersson 1873 tog sig upp i södra domkyrkotornet och knäppte detta klassiska foto av Lund, hade moderniteten nått staden. Det syns på en rykande fabriksskorsten och några gaslyktor. Förändringens vind hade börjat blåsa med järnvägens ankomst 1856. Redan ett par decennier efter O P:s fotografering var många av scenens sättstycken utbytta. Idag […]