logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Bibliotek

Om Universitetsbiblioteket, Stadsbiblioteket och andra bibliotek i Lund.

100-årig biblioteksförening

Den 30 september 1915 bildades i Lilla salen i Akademiska föreningen i Lund en ny förening. Det var Sveriges allmänna biblioteksförening, som idag kallar sig Svensk biblioteksförening. Från Lund deltog bland andra läraren Robert Hansson, som sedan 1870-talet i olika roller ansvarat för Stadsbiblioteket. Biblioteksföreningar från ett antal länder slöt sig 1927 samman i IFLA […]

Den stora bokvandringen

Fyrtiotusen meter böcker ska byta plats och splittrade samlingar ska återförenas när UB (universitetsbiblioteket) år 2012 gjorde sin största bokflytt någonsin. Bibliotekarien Therese Ericsson är en av dem som ansvarar för den stora ”bokvandringen”, som nu pågår inom UB. Den beräknade tidåtgången är 15 månader. Böckerna vandrar framför allt från UB men också från de olika […]

Från hålkort till chip – hur folkbiblioteken i Lund började använda IT.

Det är svårt att peka ut en bestämd tidpunkt, då det började. Mitt förslag är 1962. I samband med öppnandet av ett nytt stadsbibliotek på Kyrkogatan (mittemot domkyrkan) 1928 hade man moderniserat rutinerna – den tidens systemskifte, om man så vill. I det nya biblioteket fanns hyllor öppna för besökarna, kort­katalog i stället för tryckt […]

Glömda bibliotek och bokskatter spåras på UB

Universitetsbiblioteket har ända sedan det kom till 1671 köpt och fått boksamlingar och hela bibliotek. Böckerna har placerats efter författare och ämne och därmed spritts ut i det växande moderbiblioteket. Nu arbetar man med att spåra och återställa vissa samlingar. Den första frukten av detta arbete är Johan Jacob von Döbelns bibliotek som kom till […]

IT på Stadsbiblioteket år för år

1962”Organisation och arbetsmetoder vid svenska bibliotek” (även kallad Rationalise­rings­Utredningen, RU) publiceras. 1962         Prenumeration på mikrofilmade Svenska dagstidningar från Biblio­teks­tjänst (Btj)– eftersom ett tidningsrum inte kunde ordnas. Senare även prenumeration på recen­sions­klipp. Två månaders försöksverksamhet med fotomekanisk utlåning.Den extra kostnaden finansieras av att man beräknar få inkomster av redan beslutad höjning av övertidsavgifterna.Man hyr kamera, dessutom […]

Lundasamlingen – Lunds minne

Lunds gemensamma minne finns på Stadsbiblioteket. Tänk dig ett ställe, där man har som uppdrag att samla allt som är skrivet om Lund – gammalt och nytt. Då hamnar du i Stadsbibliotekets Lundasamling, numera placerad inne i det stora bibliotekshuset vid S:t Petri kyrkogata. Lundasamlingen är stadens gemensamma minne. Här finns ungefär 9 000 böcker […]

Lunds arbetarbibliotek

Lunds arbetarbibliotek fick sin första lokal 1892 hemma hos dess förste bibliotekarie – skräddaren J. Hallin, som bodde på Stora Södergatan 45. Han förvarade där 174 böcker som man kunde låna under ett par öppettimmar i veckan. Hösten 1894 flyttades biblioteket till Råbygatan 13, dvs till Arbetarringens fastighet därstädes. Sex år senare – 1900 – […]

När Stadsbiblioteket skulle byggas – en lundensisk långbänk.

1928 flyttade Stadsbiblioteket från sin gamla lokal i Uggleboet (församlingshemmet på Södra Esplanaden) till Stadshuset, mitt emot domkyrkan. Där blev biblioteket kvar i drygt 42 år! De nya lokalerna visade sig ganska snabbt vara för små, framför allt var barnavdelningen alldeles för liten redan från början.1935 kunde man göra en ombyggnad, som bl.a. innebar att […]

Stadsbiblioteket

Biblioteksbyggnaden vid Petri kyrkogata är ett glashus, så att grönskan från den gamla parken bakom biblioteket blir en integrerad del i biblioteksmiljön. Huset stod färdigt 1970 och arkitekt var dansken Flemming Lassen, som också ritat flera bibliotek i Danmark. Bygg- och inredningskostnaderna stannade vid 10 miljoner kronor, och det nybyggda stadsbiblioteket disponerade då ca 5500 m2 och därtill […]

Stadsbibliotekets historia

Ingrid André, Från Krafts torg till S:t Peter. Nedslag i Lunds stadsbiblioteks historia från 1990 startar med bibliotekets tillkomst 1864 på pastorsexpeditionen och går fram till 1990, då det nuvarande bibliotekshuset på S:t Petri kyrkogata fyllde tjugo år. Till stadsbibliotekets 150-årsjubileum i december 2014 utkom en jubileumsskrift, Lunds stadsbiblotek 150 år. Det nyskrivna kapitlet Stadsbiblioteket 150 år, […]

UB – Lärdomens arkitektur

Universitetsbibliotekets kärva, ny gotiska fasad reser sig över besökaren, ännu oförändrad efter hundra år. Men bakom den ålderdomliga exteriören döljer sig ett inre i ständig förvandling. Sedan man passerat den väldiga porten och vandrat in under entréhallens ljusa takvalv stiger man in i ett levande bibliotek – ett bibliotek som formats av nya krav, nya […]