logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Nilsson Stjernquist, en familj med tre universitetsrektorer

   Profiler

Nilsson Martin Pson

Nilsson, Martin Persson (1874-1967), klassisk arkeolog, rektor
Han föddes i Ballingslöv i Stoby socken. Fadern var lantbrukare och hette Per Nilsson, därav efternamnet Persson Nilsson. Martin P:son Nilsson ägnade sig åt de klassiska språken. Han skrev en avhandling om guden Dionysos fester i Athen, vilken gjorde honom till docent i grekiska. 1909 inrättades en professur i klassisk fornkunskap och antikens historia, och Martin P:son Nilsson blev en självklar innehavare av den. Han har karakteriserats som ”en av giganterna i internationell antikforskning”, och dessutom utgav han flera populärt hållna framställningar om den klassiska tidens kultur och politik. Han intresserade sig också för skriftlösa folks kultur, den traditionella bondekulturen och den egna hembygden. I Ballingslöv var han varje sommar.

Martin P:son Nilsson var en framstående pedagog och organisatör. Han lade grunden till Antikmuseet, var sekreterare i Asinekommittén och tog initiativ till Svenska institutet i Rom. Han låg bakom grundandet 1918 av Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i samband med universitetets 250-årsjubileum och han var dess sekreterare i 25 år. Under sina sista tre år som tjänstgörande professor, 1936-39, var han Lunds universitets rektor. Han hade stor auktoritet inte minst beroende på den internationella respekt som han åtnjöt.

Martin P:son Nilsson var gift med Hanna Stjernquist, kyrkoherdedotter från Önnestad, som gav sönerna deras efternamn.
Båda installerades som professorer den 9 mars 1952.

Stjernquist Per

 Stjernquist, Per (1914 – 2006), professor i civilrätt och rättssociologi, rektor
Per Stjernquist var till stor nytta för studenterna. Han var ledare för Internationella kursen, ordförande i Studentläkarenämnden och mångårig inspektor för Kalmar nation. Han var prorektor under Philip Sandblom och blev rektor under det stormiga året 1968. Många av de akademiska lärarna tyckte att han uppträdde för mjukt gentemot de radikala studenterna, och han blev inte omvald som rektor 1970. Efter tiden som rektor blev han professor i rättssociologi vid den samhällsvetenskapliga fakulteten.

Stjernquist Nils

Stjernquist, Nils (1917-2000), professor i statskunskap, rektor
Nils Stjernquist deltog som expert i den författningsutredning som ledde fram till 1974 års grundlag, och han var en viktig rådgivare i författningsfrågor till politiker från skilda partier.
Han var mångårig inspektor för Kristianstads nation och ordförande i Lundabygdens sparbank. Universitetsrektor var han 1980-83. Framgångsrikt bekämpade han planerna på nedläggning av Tekniska högskolans arkitektursektion, och han medverkade aktivt för tillkomsten av Ideon. Han var en mycket uppskattad talare; bland annat hade han väldiga förråd av historier från Sveriges politiska liv.

Den sista bok som Per och Nils Stjernquist  gav ut skrev de tillsammans, och den heter Befolkning och bebyggelse i Ballingslöv och Tockarp. Den kom ut 2001.

Text: Sverker Oredsson

  Senast uppdaterad 18 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André