logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

FransGBengtsson

Bengtsson, Frans (1894 – 1954), författare

Frans G. Bengtsson var son till en godsförvaltare på Rössjöholm i norra Skåne. Efter studentexamen i Kristianstad skrev han in sig vid universitetet i Lund 1912. Under sin studietid, som blev ganska lång, ägnade han sig åt omfattande och osystematiska studier, framför allt i språk och litteratur och blir så småningom det som brukar kallas […]

Cavefors, Bo (1935 – 2018), förläggare, författare

Förläggaren Bo Cavefors avled vid 82 åra ålder i oktober 2018. Som förläggare var han berömd och kontroversiell. Mest omtalad blev han genom den s.k. Caveforsaffären. Cavefors inledde sin verksamhet genom att grunda Bo Cavefors förlag i Lund 19599 med legendarisk adress Sandgatan 14. Han var född 1935 och alltså mycket ung. när han startade […]

Ekelund, Vilhelm (1880-1949), författare, den fria versens pionjär

Vilhelm Ekelund föddes 1880 i Stehag, där hans far Johannes Ekelund var smed. Hans mor hade i sin ungdom varit i tjänst hos Victoria Benedictsson och enligt traditionen lär hon ha önskat att en av hennes två söner skulle bli författare. Vilhelm Ekelund och hans bror Axel skickades först till Gunnaröds privata elementarskola i Billinge. Skolan […]

Gleerup, CWK (1800 – 1871), bokhandlare och bokförläggare

Christian Wilhelm Kyhl Gleerup var född i Danmark år 1800. Han hade god erfarenhet från bokhandelsverksamhet i Köpenhamn när han slog sig ner i Lund år 1825, först som bokhandlare, snart även som bokförläggare.  Han fick genom sitt kontaktnät stor betydelse för förbindelserna med utlandet, inte minst när det gällde vetenskaplig litteratur.  För universitetets teologer […]

Grave, Elsa (1918 – 2003), författare, konstnär

Elsa Grave växte upp i ett av de dåtida nordvästskånska koldistrikten där hennes far var gruvingenjör. Hon drömde tidigt om att bli scenkonstnär eller bildkonstnär, men läste dessutom in en filosofie kandidatexamen med huvudämnet konsthistoria för professor Ragnar Josephson i Lund. Bredvid sina studier målade Elsa Grave flitigt i en ateljé vid Bantorget i Lund […]

HjalmarGullberg1

Gullberg, Hjalmar (1898-1961), författare och ledamot av Svenska Akademien

Malmö vill gärna se Gullberg som sin stads son. Men det var i Lund, dit han flyttade 1923, han debuterade med sin första diktsamling. Den allra första publicerade dikten stod att läsa i studenttidningen Lundagård, vars redaktör han var 1924. Samma år deltog Gullberg Lundakarnevalen i skepnad av Hamlet.I Lund fanns bostaden på Västergatan till […]

Hagberg, Carl August (1810 – 1864), professor, Shakespeareöversättare

Carl August Hagberg är numera ihågkommen som översättare av Shakespeares dramatik, men han började sin akademiska bana med grekiska som specialitet. Det var också från grekiskan som han gjorde sina första översättningar. Han blev docent i Uppsala 1833, där han också verkade som litteraturkritiker och skönlitterär författare.  En lång studieresa i Europa gjorde honom väl […]

Hallqvist Britt G

Hallqvist, Britt G. (1914 – 1997), författare och översättare

Britt G. kom till Lund som tolvåring, där hon gick i flickskola och sedan läste vid universitetet. Som nybliven prästfru flyttade hon uppåt landet 1940, och återkom till Lund först 1958. ÖversättarenUnder senare delen av 1930-talet var hon den första kvinnliga medlemmen av tidningen Lundagårds redaktion, där hon snabbt bländade med kvicka, formfulländade verser, som anknöt […]

Hermelin

Hermelin, Eric ( 1860 – 1944), friherre, författare, översättare

”Jag översätter för att tina upp vår frusna tankeförmåga och för att sätta våra hjärtans vågor i svallning.” Eric Hermelin är en av de mytomspunna lundaprofilerna. Han slutade, efter ett äventyrligt liv, sina dagar som intagen på Lunds hospital (senare S:t Lars mentalsjukhus) i Lund, där han levde från 1909 till sin död 1944. Hans […]

Krüger-Hansson Karl

Krüger-Hansson, Karl (1887–1962), pekoralist

Karl Krüger-Hansson föddes i Lund och levde hela sitt liv i staden. De resor han företog, och gärna skildrade i egna vershäften, gick sällan längre bort än till exempelvis Lomma eller Åsljunga. Fadern Frans Hansson var barberare och Lunds, kanske landets siste utbildade fältskär. Hans mor var tyska, född Krüger, och sonen antog dubbelt efternamn. […]

Lidforss foto

Lidforss, Bengt (1868-1913), botaniker, författare, kulturjournalist

Bengt Lidforss (1868-1913) har en självklar plats i lundamytologin. Han var en framstående forskare, han var litteraturskribent och uppskattad kulturjournalist. Han var en av de få akademiker och vetenskapsmän som tog ställning för arbetarrörelsen kring förra sekelskiftet. Kombinationen av allt detta gjorde honom unik. Men han hade också en personlighet som bildade en grund för […]

Lindström Sigfrid

Lindström, Sigfrid (1892–1950), författare och översättare

Sigfrid Lindström föddes i Småland och blev författare i Lund, den stad som han i en av sina vackraste men också mest melankoliska sagor döpte till Villabella. Redan under läroverksåren i Halmstad visade Sigfrid Lindström, som var prästson från Vrå, talang för att skriva. Han medverkade i den litterära gymnasistföreningen Concordias tidskrift med förbluffande mogna […]

Piraten

Nilsson Piraten, Fritjof (1895-1972), författare

Fritiof Nilsson Piraten (1895-1972) föddes i Vollsjö ett litet samhälle i Färs härad i sydöstra delen av Skåne. Efter att ha bytt läroverk, blivit relegerad och varit till sjöss tog han studentexamen som privatist vid Kristianstads läroverk. År 1914 påbörjade han sina studier vid Lunds universitet och blev 1918 jur.kand. Fram till sin debut som […]

Olsson Nils Ludvig

Olsson, Nils Ludvig (1893 – 1974), författare, folkskollärare

Nils Ludvig Olsson mest känd som bygdemålsförfattaren Nils Ludvig. Han var född i Lund och skildrade staden i flera minnesböcker. Han kom från en arbetarfamilj men han hade också släktband till bygden runtom. Som diktare på bygdemål debuterade han 1921 med Di fåste fjeden som följdes av många samlingar av dikter och essäer. Han blev […]

Ortman, Peter (1939 – 2008), författare

Peter Ortman kom från skolan i Södertälje till Lund där han bodde i fjorton år till 1975. Han studerade litteratur, filosofi och religionskunskap till en fil. kand. och blev snart medarbetare i studenttidningen Lundagård och i Sydsvenskan som kritiker och kåsör. 1967 kom hans första diktsamling ut; Privat O heter den med en putslustig anspelning […]

Posse Amelie

Posse, Amelie (1884-1957), författare, grundare av Tisdagsklubben.

På huset Grönegatan 26 sitter en skylt som berättar att här bodde Amelie Posse 1899-1904. Men den skylten sitter på fel hus. Hon bodde i det hus som numera har nummer 28. Amelie Posse (1884-1957) skrev elva självbiografiska böcker. Hon satte nog inte några djupare spår i den svenska litteraturhistorien. Mer hågkommen är hon för […]

GPP Solen

Printz-Påhlson, Göran (1931 – 2006), författare, översättare

Göran Printz-Påhlson föddes i Hässleholm, men växte upp i Malmö. Han kom till Lund för att studera, tog en fil kand i litteraturhistoria 1952 och en fil mag 1960. Göran Printz-Påhlson lämnade Lund 1961  för att senare svensk lektor i USA och därefter lecturer i Cambridge, där han verkade under tjugofem år. Han blev en […]

viktorrydberg

Rydberg, Viktor (1828 – 1895), författare

Viktor Rydberg kom till Lund våren 1851, med, endast 2 riksdaler banco på fickan. Han avlade studentexamen (vilket man då gjorde vid universitetet) 19 juni 1851 med goda betyg. Han skrev samtidigt in sig vid Smålands nation. Därpå lämnade han Lund och tog plats som informator över sommaren och hösten. Han kom tillbaka först mot […]

Gunnarserner

Serner, Gunnar ”Frank Heller” (1886-1947), författare

1898 kom en 12-årig pojke med sin far kyrkoherden till Lund för att avlägga antagningsprovet till Katedralskolan.  Den lille Gunnar hade fått privatundervisning av sin far – de hade avverkat fem årskurser på två år. Provet gick bra, Gunnar kom in i en högre klass än vad fadern tänkt sig. I novellen Min entré i […]

Talis_ualisfoto

Strandberg, C.V.A. ”Talis Qualis”, (1818 – 1877), författare

Carl Vilhelm August Strandberg, alias ”Talis Qualis”, var student i Lund från 1838 och bodde då på flera olika ställen i staden som Lilla Södergatan och Klostergatan; till sist hamnade han på Råbygatan.  Han rörde sig i kretsen kring Otto Lindblad och spelade en betydande roll i studentlivet med sina dikter i radikal anda, som […]

Strindbergsfören1

Strindberg, August (1849 – 1912), författare

Efter flera år i Berlin kom August Strindberg till Lund 29 september 1896. I Berlin hade han umgåtts med den radikala konstnärskrets – Bengt Lidforss, Edvard Munch, Christian Krohg m.fl. –  som möttes på vinstugan Zum Schwartzen Ferkel. Efter ett misslyckat äktenskap med Frieda Uhl flydde Strindberg hem till Sverige och hamnade hos vännerna i […]

tegner03

Tegnér, Esaias (1782-1846), författare, präst och biskop

”Där har min ungdom gått…där har jag levat och lärt”. Så skrev Esaias Tegnér när han 1826 lämnade Lund för att bli biskop i Växjö. Till Lund kom han för att studera. Under de första åren bodde han vid Krafts torg och senare på Stora Gråbrödersgatan, En del av hans hem står kvar som museum. […]

Trotzig, Birgitta (1929 – 2011), författare

Birgitta Trotzig är en av 1900-talets främsta svenska författare. Hon fick ta emot många priser för sitt författarskap och den största utmärkelsen var att hon 1993 valdes in i Svenska Akademien där hon efterträdde författaren Per-Olof Sundman på stol nummer sex. Hon föddes i Göteborg och var enda barnet till Oscar och Astri Kjellén som […]

Wahlöö Per

Wahlöö, Per Fredrik (1926-1975), författare

Per (Pelle) Wahlöö var son till Waldemar Wahöö och växte upp i Lund. Skolgången avverkades på Seminariet, Katte och Spyken där han efter vissa om och men tog studenten 1947.  Han var idrottsintresserad och tränade redan som gymnasist brottning. I början på 1950-talet var han sekreterare i LFF (Lunds fotbollsförening). Idén att bli författare bar […]

fakiren

Wallengren, Axel ”Falstaff, fakir” (1865 – 1896), författare

Envar sin egen professor, Ett svårskött pastorat, Sagan om Pomperipossa med den långa näsan, Lyckans lexikon – upphovsmannen till dessa och flera andra klassiker var Falstaff, fakir alias lundabon och lundensaren Axel Wallengren född i Lund 1865 och död i Berlin 1896. Han växte upp i Tomegapsgatan nummer 24, ett hus som hans far kronouppbördskassören […]