logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Olsdotter Lundberg, Ingar (1833 – 1887), gårdfarihandlare, affärsinnehavare

   Butiker | Profiler

Många lundabor minns nog Vävnadsdepoten – textilaffären på Skomakaregatan. När den upphörde 1964 hade den varit igång i nästan hundra år. Här startade 1869 Ingar Olsdotter en liten bod där hon sålde manufakturer av varjehanda slag.

Ingar Olsdotter hade blivit änka tidigt och hade en liten son, August, att försörja. Hon var en driftig kvinna, orädd och handlingskraftig. Förutom arbetet i boden hade hon ett stånd på Mårtenstorget där hon sålde sina produkter på torgdagar. Dessutom kunde hon kalla sig gårdfarihandlare – året om for hon runt i Skåne för att sälja på marknader. Då hade hon packat med sig olika varor t.ex. klädesplagg, s.k. ”korta varor” för hushållet som bestick och redskap av olika slag. Tvålar, klockor, halsband och liknande varor som kunde fresta marknadsbesökarna.

Det var ett tungt arbete att packa upp och ner hela varulagret och allt som hörde till ståndet. Transporterna gjordes med häst och vagn och startade ofta redan klockan 3-4 på morgnarna. Det var nog behagligt när det var varmt och ljust – men mindre så på hösten med regn och blåst i följe.

Ingar engagerade en ung man att hjälpa henne med körandet. Han hette Ola Jönsson och var timmerman hos byggmästare Anders Lundblad i Jutahusen. Ingar och hennes tretton år yngre körsven fattade tycke för varandra och gifte sig. Ola tog också namnet Lundblad och tillsammans arbetade de i sin affär som ändades till O.I. Lundbergs Manufakturhandel.

Lunds Vävnadsdepot vid Skomakaregatan. I dörröppningen står Ola Lundberg. 1907-08.

Affärerna gick bra och paret hyrde en ny affärslokal på Skomakargatan 2. Ingar var dotter till en skollärare i Skeglinge och bondmororna i byarna däromkring kände henne och var trogna kunder. År 1873 föddes sonen Alfred.

Omsättningen ökade och då Ingar behövdes i affären fick Ola ta över allt mer av marknadsresorna. Efter några år kunde de köpa fastigheten Bankgatan 4 som inrymde studentkasernen Betlehem. Alfred Lundberg berättar i sina memoarer att på Mårtensafton var det tradition att alla hyresgästerna bjöds på kalas hos Ola och Ingar. De hade också råd att skaffa egna hästar och vagnar för marknadsfärderna.

Barnen – Alfred, hans storebror August och Ingars systerdotter Maria – fick hjälpa till med handeln. Stora och välkända kunder bjöds ofta på kaffe med gök i bostaden.

Sen började affären gå sämre och Ingar lade till en ny syssla – hon tillverkade begravningskransar med konstgjorda blommor och pärlor. Det var lönande och sysselsatte ibland hela familjen.

De goda åren tog slut 1887 då Ingar dog i en tyfusepidemi som härjade i Lund. Företaget drogs med i en lokal ekonomisk krasch och gick i konkurs. Men Alfred var driftig liksom sin mor och lyckades senare köpa tillbaka företaget och bygga upp den till Lunds Vävnadsdepot.

Text: Solveig Ståhl

Läs mer
Lundberg, Alfred, När velocipeden var ung i Lund. 1977. (Gamla Lund)

  Senast uppdaterad 16 maj, 2021 av Ingrid André
  Publicerad 16 maj, 2021 av Ingrid André