logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Liebman, Erica (1738-1803), Kattes första kvinnliga elev.

   Profiler

Domskolan
Lantmätaren Per Sommers akvarell över Lilla Torg och Kyrkogatan omkring 1760. Väster om domkyrkan ligger den medeltida domskolebyggnaden.

En tidig representant för lundensisk intellektuell girl power är den unga Erica Liebman. Hon blev elev vid Katedralskolan i Lund redan 1742. Sen skulle det dröja ända till 1933 innan skolan öppnade sina dörrar för flickor.

Erica föddes 1738 och var alltså bara fyra år när hon skrevs in vid skolan. Samtidigt skrevs hennes tvillingbror in. Deras far var Reinhold Liebman som var rektor för Katedralskolan åren 1733-1755. Han hade märkt att Erica hade gott läshuvud och skulle dra nytta av undervisningen. Ett bidragande skäl till att han skrev in sina egna barn, därtill en dotter, kan vara att han i sin ämbetsskrivelse klagat över att ”disciplarna” var få och därmed var hans ekonomi dålig.

I skolan fick Erica delta på samma villkor som pojkarna och lärde sig både levande och döda språk och annan kunskap. Efter skolgången på Katedralskolan fortsatte hon sina studier och tycks också ha deltagit i undervisningen på universitetet.

I Anteckningar om svenska qvinnor kan man läsa: ” Då Erica blef stor, fortsatte hon ifrigt sina studier, och ryktet derom spred sig snart öfverallt omkring, så att hon äfven i utlandet citerades såsom ett bland Sveriges lärda fruntimmer.”

Vid en disputation i Lund uppvaktade hon med en gratulation på latinsk vers som blev beundrad och omtalad. I tidskriften Mercurius (1756) finns en notis om detta och där står också:

Jag måste ock i anledning häraf lägga til, at Mamsell Liebmann är et af wåra Språkkunnigaste Fruntimmer- i riket, emedan hon ej allenast för står Tyska och Fransyska, utan äfwen Latin och Grekiska, hwilket senare är något rätt sällsynt.

Hyllningsversen till Johannes Scharff stod f.ö. att läsa på dissertationens sista sida och löd, som följer:
Egregias, Scharfis, virtutes, optime tractas,
Et quaeris genii spargere dona tui.

Ipsa tuos laudo conatus; grator & opto,
Istud, quod tractas, sedulitare probes.

(Fritt översatt: Scharff, du strävar efter det bästa (av lärdom) och ber om högre makters hjälp med detta. Jag gratulerar dig till dina strävanden, och önskar att du ska fortsätta dina ansträngningar.)

När Erica var 23 år gammal gifte hon sig med prosten Magnus Sommar i Ingelstorp. Hon fick användning för sin utbildning som lärare åt sonen Jöns. Liksom sin morfar Reinhold Liebman blev han också rektor vid Katedralskolan.

Text: Solveig Ståhl

Läs mer
Anteckningar om svenska qvinnor /utg. av P.G. Berg & Wilhelmina Stålhammar). 1864 – 1866.  
Gertz, Otto, Den första kvinnliga eleven vid Lunds katedralskola. (i Ur Lunds katedralskolas historia. 1937. S. 163 – 167).

  Senast uppdaterad 17 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André