logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Ebbe, Axel (1868 – 1941), skulptör, författare

   Profiler

Axel Ebbes föräldrar var storbönder och brukade Gränja gård i Hököpinge kyrkby, som hade funnits i släktens ägo i många generationer. Axel Ebbe läste in en fil.kand i Lund 1888-1889 innan han började ägna sig åt skulptur och målning. Han studerade måleri för Fredrik Krebs och skulptur för norsk-danske skulptören Stephan Sinding. Han studerade även i Berlin, Wien, Paris och London. Några av hans mest kända verk är Solrosen i Malmö Kungspark och Famntaget i Smygehuk, för vilket Uma Thurmans mormor, Birgit Holmquist, stått modell.

Axel Ebbe var gift tre gånger. I första äktenskapet med skulptören Menga Schjelderup. Sin sista fru gifte han sig med 1917. Detta var Elna Anderson, född 1894, som han själv kallade för Lillemor. Med henne fick han två döttrar.

Mannen som bryter sig ut ur klippan.
I sydöstra hörnet av Universitetsplatsen återfinns skulpturen ”Mannen som bryter sig ut ur klippan”. Klippan skall vara en symbol för okunnighetens mörker. Konstverket är gjort i granit av Axel Ebbe och skänktes av Lunds stad till universitetet vid dess 250-årsjubileum 1918.

Axel Ebbe utformade också minnesmärket över Bengt Lidforss i Stadsparken
Sjöormen på Stortorget i Trelleborg är en annan av Axel Ebbes kända skulpturer. På Karl Johans Torg i Trollhättan står sedan 1936 hans skulptur Den heliga lågan. I Hembygdsparken i Hässleholm står hans berömda och populära staty Snapphanen, som är blivit en symbol för Göinge och dess historia.

Ebbe var även illustratör och diktare på bygdemål. Hans gravvård återfinns på Hököpinge kyrkogård söder om Malmö.

  Senast uppdaterad 29 november, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 22 september, 2009 av Rune Källén