logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Rydelius, Andreas, (1671 – 1738), filosof, biskop i Lund

   Profiler

Rydelius Andreas

En gata på söder i Lund är uppkallad efter Andreas Rydelius.
Han hann verka endast fyra år (1734 – 1738) som biskop i Lund, men hans betydelse för svensk idéhistoria är betydligt större. Under tjugo år var han professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet innan han övergick till den teologiska fakulteten. Sådana övergångar var vid denna tid vanliga.
Rydelius betydelse ligger framför allt däri, att han skapade en filosofisk terminologi på svenska. Nästan alla skrifter som publicerades vid universiteten (och större delen av undervisningen) var på latin vid denna tid. Han gav 1718-1722 ut en lärobok i filosofi och etik med titeln ”Nödiga förnuftsöfningar at lära kenna thet sundas vägar och det osundas felsteg”, som blev banbrytande. Där företrädde han en egen variant av cartesianismen med betoning av intuitionens betydelse, något som har haft följder för lundensisk filosofi in på 1900-talet.

Som biskop var han lutherskt ortodox, men vidsynt och tolerant och inga oliktänkande förföljdes under hans tid.


Text: Sten Hidal

Läs mer:
Andreas Rydelius (förf. Ingmar Brohed), i: Svenskt Biografiskt Lexikon, vol. 31, s 69 – 74 (2000-2002).

  Senast uppdaterad 23 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André