logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Museer

Förutom Kulturhistoriska museet (Kulturen), finns det många andra museer i Lund.

Antiksamlingen

Antiksamlingen påbörjades 1909 som en studiesamling för universitetsämnet Klassisk fornkunskap och antikens historia, sedan 1969 Antikens kultur och samhällsliv. Samlingen består till stor del av gipskopior av antika skulpturer, men innehåller även originalföremål av keramik, brons, glas och terrakotta. Gipsskulpturerna inhandlades från väletablerade gipsgjuterier runtom i Europa, vilka stöpte direkt efter de antika originalen. Keramiken […]

Botaniska Museet

Det yngsta huset i Botaniska trädgården är en nationalromantisk tegelbyggnad från 1913 efter ritningar av Theodor Wåhlin. Huset har bland annat inrymt Botaniska museet. Samlingarna finns numera på Porfyrvägen 20, Arkivcentrum Syd. Botaniska museet ingår sedan första januari 2010 i Biologiska institutionen inom Naturvetenskapliga Fakulteten. Botaniska museets samlingar omfattar ca 2,5 miljoner exemplar av växter. […]

Domkyrkomuseet

Tanken på skapandet av ett domkyrkomuseum i Lund väcktes redan 1880 av Helgo Zettervall, men det kom att dröja till 1932 innan detta blev verklighet. Då hade efter många förseningar ett nytt domkapitelhus uppförts vid östra sidan av Krafts torg efter ritningar av Theodor Wåhlin. Otto Rydbeck och Wåhlin, vilka anammat Zettervalls tankar, kunde nu […]

Drottenmuseet

Drottens kyrkoruin vid Kattesund finns i underjorden och är inte helt lätt att hitta om man inte vet att den finns där. Men nu, sommaren 2016, har en rejält stor skylt målats på gaveln till huset där kyrkoruinen gömmer sig. Den är målad efter en teckning av konstnären Rie Hägerdal. Det var under arkeologiska utgrävningar […]

Drottens kyrkoruin

Kyrkoruinen Sankt Drotten härstammar troligen från 1050. Det var en 50 lång byggnad med udda form, vilket troligen innebär att detta varit biskopskyrka Resterna av den medeltida stenkyrkan hittades vid arkeologiska utgrävningar på 1970- och 1980-talen.Vid utgrävningarna fann man även spår efter en äldre stavkyrka i trä. Denna tror man var uppförd av den danske […]

Gamla Zoologiska museet – bildgalleri

Bilder från gamla Zoologiska museet på Sölvegatan. Det mesta av materialet finns nu på Arkivcentrum Syd, Gastelyckan. Klicka på bilderna för att förstora! Foto: Gunnar Menander Läs med om Zoologiska museet

Historiska museet

Lunds historiska museum uppfördes som biskopshus 1840-45 efter ritningar av professor Axel Nyström, Arkitekturen efterliknar medeltida rundbågestil. Domkyrkoarkitekten och byggledaren Carl Georg Brunius gjorde ändringar under arbetes gång. 1848 bytte kyrkan huset mot universitetes nybyggnad, Biskopshuset, i Sandgatans norra blickfång. Institutionerna för zoologi, kemi och fysik flyttade in. År 1917 renoverades huset under ledning av […]

Historiska museet – byggnaden

Trevåningsbyggnad i röd tegel med sadeltak. Sockeln i haillasten är hämtad från Allhelgonaklostrets ruiner och väggarnas tegel kommer dels från ett tegelbruk vid Trolleholm, vilket var anlagt av Brunius, och dels från Bohuslän. Fasaden mot Krafts torg är symmetrisk. Dess centralt placerade portal har kopplade sandstenskolonner med bysantinska kapital, huggna av murmästaren Johan Stenberg. Portalens […]

Historiska museet nyrenoverat

I 100 år har Historiska museet funnits vid Krafts torg. Där bak domkyrkans absid har byggnaden kanske inte upplevts så tillgänglig. Tills nu när ett nytt sekel inleds. Museet är nyrenoverat och välkomnar till elva miljoner berättelser. Nu stiger man in genom en ny entré för att träffa Musse från Uppåkra, uroxen som är så […]

Kulturen

Kulturhistoriska museet i Lund. Det började midsommaren 1882. Då bestämde sig några studenter från Lund för att grunda Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige. Centralgestalt i denna grupp av entusiaster, som först intresserat sig för ”landsmålet” d.v.s. dialekterna var Georg J:son Karlin, prästson från Huaröd, mitt i Skåne. Han skulle under det följande halvseklet vara eldsjälen […]

Livets museum

En annorlunda museiupplevelse. Hur föreställer du dig ett museum? Labyrintiska salar, montrar med oläslig information? Tunga stentrappor? Glöm det – Livets museum är något helt annorlunda. Det är litet, lättöverskådligt och inspirerande. Fyllt av kunskap. Museets egen slogan är ”en medicinhistorisk upplevelse” och detta lever det upp till med råge. Besökaren får inte bara en […]

Skissernas museum

Skissernas museum har som sin uppgift att samla, katalogisera, visa, vårda och förvara skissmaterial, förstudier och modeller till konst i offentlig miljö. Avsikten är att lyfta fram den kreativa skapandeprocessen – själva ”konstverkets födelse”, som museets grundare Ragnar Josephson kallade det. Idag fokuserar museet alltmer på att belysa de olika aspekter som rör den offentliga […]

Skissernas museum – ombyggt

Den 27 och 28 januari 2017 inträffar något som många lundabor längtar efter. Då återöppnas Skissernas museum på Finngatan 2. En ny entré, en museishop samt inte minst en restaurang har byggts till. Den kommer att drivas av de kända krögarna på Mat & Destillat, Fredrik Lundegård och Marcus Nyberg. Tillbyggnaden som har ritats av […]

Tegnérmuseet

Esaias Tegnér 1782-1846, var en av sin tids mest betydande svenska författare och skalder. Han bedrev även framgångsrika studier i Lund och erhöll en professur i grekiska 1812. Tolv år senare valdes han dock till biskop i Växjö och 1826 flyttade han och familjen från Lund. Under sin tid som professor i Lund bodde Tegnér […]

Tegnérmuseet – huset

Tegnérhuset är det enda som återstår av den korsvirkesgård från 1700-talet som tidigare legat på tomt 311 (idag Gråbröder 15 och 16). Norra delen av boningslängan, under 1820-talet be­bodd av Esaias Tegnér, förvärvades 1862 av den nybildade Tegnérstiftelsen i bevaringssyfte. Byggnaden är upp­förd av ekekorsvirke och tegel med spritputsad, gulmålad fasad. Taket är valmat mot […]

Zoologiska museet då och nu

Zoologiska museet på Helgonavägen finns inte mer. Det är nerpackat i lådor och plastpåsar. Numera är det endast här på Kulturportal Lund man kan uppleva det av Lundabor, inte minst av alla skolbarn, älskade museet. En mindre del finns dock att se på den utställning som pågår på Historiska museet, bland annat uroxeskelettet med pilhål. […]

Zoologiska museet: Uroxen parallell till dagens hotade arter

Uroxarna försvann från Sverige för 7800 år sedan. Berodde det på människan eller på förändringar i naturen? Och vad har uroxen med oss som lever idag att göra? En hel del, menar man på Historiska museet som under hösten (2010) visar en utställning om uroxar, jakt och utdöende. Rekonstruerade ”uroxar” finns att se bland annat […]