logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Zettervall, Folke (1862 – 1955), arkitekt

   Profiler

Folke Zettervall föddes och växte upp i Lund. Han gick i sin fars – domkyrkoarkitektens – fotspår och utbildade sig till arkitekt.  Som chefsarkitekt på Statens Järnvägars arkitektbyrå ritade han ett stort antal av de järnvägsstationer som byggdes runtom i Sverige kring förra sekelskiftet.

Studier i Lund, Köpenhamn och Stockholm
Folke Zettervall föddes i Lund och dog i Stockholm. Han var son till den för Lund så betydelsefulle arkitekten Helgo Zettervall, som ritade bl.a. Allhelgonakyrkan och Universitetshuset och som byggde om Domkyrkan.

Studentexamen tog Zettervall vid Katedralskolan i Lund. Han studerade vidare vid ”Det Tekniske Selskabs Skole” och Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn. Han kom år 1885 in på Konstakademins arkitekturskola i Sverige och år 1888 var han färdigutbildad arkitekt.

Åren efter examen
Åren efter examen gav Folke Zettervall sig ut på omfattande studie- och inspirationsresor. Han reste i Europa – till England, Tyskland, Schweiz, Österrike, Italien, Holland, Belgien och Spanien. Österut besöktes Sankt Petersburg och Moskva. Denna typ av resor var vanliga i dåtidens arkitektkretsar, om man hade råd. Det var ett sätt att se och förstå omvärlden vilken annars endast förmedlades via tryckta skrifter och hörsägen.

Via uppdrag för Överintendentsämbetet (dagens Byggnadsstyrelse) kom Zettervall till Statens Järnvägars arkitektkontor i Stockholm, där han bosatte sig och verkade som chefsarkitekt 1898 – 1931. Under sina år som chefsarkitekt hann Zettervall rita cirka 260 stationshus som uppfördes över hela landet. Han gjorde även ritningar till andra typer av byggnader såsom banvaktsstugor, godsmagasin, ställverk och personalbostäder. Han ritade också byggnader utan järnvägsanknytning, till exempel tingshus, hotell och bostadshus.

Folke Zettervall och Lund
Folke Zettervall ritade inte så många hus i sin födelsestad Lund.
Det mest kända är troligen Stationskarlahusen på Fjelievägen som innehöll tjänstebostäder för järnvägsanställda.

Det ståtliga huset Nygatan 3, byggt 1906 – 07, är också Zettervalls verk.
Det byggdes på beställning av stiftelsen Hemmet i Lund, i syfte att bereda fria bostäder åt mindre bemedlade kvinnor (s k pauvres honteuses), tillhörande Lunds samhälle.
I dag hyrs lägenheterna ut med vanliga hyreskontrakt.

Zettervall var också engagerad i flera viktiga ombyggnader i Lund.

Han utformade om- och nybyggnadsförslagen för Lund C och områdena kring Lunds station i början på 1920 talet. Stationen blev då modern med takförsedda perronger och en gångtunnel byggdes mellan plattformarna. En entrébyggnad till gångtunneln tillkom och en passage av trä byggdes samman med den norra flygeln. Stationshuset breddades mot väster. Huvudfasaden erhöll ett envånings vindfång.
Vem som ursprungligen ritade Lund C är ännu idag okänt.

En om- och tillbyggnad av AF borgen genomfördes år 1911. Tre arkitekter, Theodor Wåhlin, Fredrik Sundbärg och Folke Zettervall, hade i början på 1900 talet ritat var sitt förslag. Det var Fredrik Sundbärgs förslag som i reviderad form genomfördes.

Däremot gick det bättre för Zettervall när hans förslag blev det som genomfördes när Apoteket Svanen fick sin nuvarande utformning år 1897 – 99. Apoteket omgestaltades invändigt och byggdes om utvändigt – den äldre huvudbyggnaden av korsvirke vid Kyrkogatan revs ned till grunden, medan en yngre del vid Klostergatan fick stå kvar.

Men en stationsbyggnad i Lunds kommun har Zettervall ritat – stationen i Stångby. Den invigdes år 1901 och är väl bevarad och fungerar som ett viktigt historiskt landmärke i Stångbys historia som stationssamhälle. Förutom station har byggnaden också fungerat som gods och postmottagning

Zettervall i Lund. Klicka på bilderna för att förstora.

Äktenskap och testamente till minne av fadern
Folke Zettervall gifte sig år 1895 med Emma Humble som tragiskt, några få månader efter giftermålet, dog i blodförgiftning. Han gifte om sig med Ellen Bergman år 1900. De var gifta fram till hennes död 1944. Äktenskapet var barnlöst.

Testamentet efter makarna angav att pengar skulle avsättas till en stiftelse för att främja studier för blivande arkitektstudenter.

Stiftelsen fick namnet ” Helgo Zettervalls fond ”, till minne av fadern.
Det är idag Statens fastighetsverk som ansvarar för stiftelsen. Stiftelsen delar ut ekonomiska bidrag till arkitekter och efterlevande. En del av avkastningen går till ”Helgo stipendier” till studenter och yrkesverksamma samt ”Helgopriset” för att belöna ombyggnation och nya tillägg på Statens fastighetsverks byggnader.

Paret Zettervalls stora privata konstsamling donerades till Nationalmuseum.

Text: Christine Jönsson

Läs mer:

Arkitekterna som formade Lund. 2021 (Gamla Lund årsbok).
Lund utanför vallarna: bevaringsprogram. Del 2. 1996.
Lunds stadskärna: bevaringsprogram. Clemens och Drottens rotar. 1981.
Stångby station 1901 – 2001: jubileumsårsskrift.
Zettervall, Folke (i Vem är det:svensk biografisk handbok) 1943, 1942

  Senast uppdaterad 15 augusti, 2021 av Ingrid André
  Publicerad 15 augusti, 2021 av Ingrid André