logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Andrée Torsten

Andrée, Torsten (1900 – 1981), socialdemokratisk politiker

Torsten Andrée var skolvaktmästare, men kom tidigt in i politiken och engagerade sig inom SSU – det socialdemokratiska ungdomsförbundet. Redan i början på 1920-talet lärde han känna Tage Erlander som då studerade i Lund. Deras vänskap varade livet ut och Andrée var en av de vänner i Lund som Erlander hade nära kontakt med när […]

Bugge Wicksell Anna

Bugge Wicksell, Anna (1862-1928), feminist, fredsarbetare, politiker

Anna Bugge växte upp i en solid borgerlig familj. Efter en fil kand i Kristiania träffade hon den omstridde och stridbare nationalekonomen Knut Wicksell och beslöt att förena sitt öde med hans utan gängse formaliteter.Deras samboskap väckte stor uppmärksamhet i hela Skandinavien. När Wicksell blev professor i Lund flyttade paret till ett hus på Linero – […]

Erlander Tage

Erlander, Tage (1901-85), statsminister

Tage Erlander liknar Esaias Tegnér på det sättet att han var värmlänning men också mycket lundensare. Han kom till Lund 1920, började läsa naturvetenskapliga ämnen, dock utan examensresultat. I stället blev han socialist och nationskurator, och så fann han i Lund sin hustru Aina. Vad han lärde i LundHan lärde sig mycket i Lund: Man […]

Gustavsson, Nils (1917 – 2009), kommunalpolitiker

Nils Gustavsson var socialdemokraternas starke man i Lund under flera decennier.  Vägen till kommunalrådsstolen var länge den klassiska inom arbetarrörelsen: fackligt engagemang och studier på Brunnsviks folkhögskola och på LO-skolan. Han växte upp i trakten av Helsingborg men flyttade med sin familj till Lund 1937. Här blev han ”järnvägare” och såg snart till att organisera […]

Hellsvik, Gun (1942-2016), jurist, moderat politiker

Ideon, Drottens kyrkoruin, ceremoni för nya svenskar och den elektriska fotbojan. Så kan Gun Hellsvik politiska gärning sammanfattas.Allt började i Ängelholm där hon växte upp. Så blev det Lund och juridikstudier, som ledde till ett universitetslektorat i handelsrätt. Mellan studier och akademisk karriär tillkom maken Per och sonen Hampus. — Vi såg på tv om […]

Ingemansson, Hans, (1905 – 2005), advokat politiker

Han hade en dröm att bli sjöofficer och gjorde värnplikten vid flottan, men han valde att stanna på land och blev sin födelsestad Lund trogen. Under några decennier var han en av stadens främsta politiker.” Hans livsverk syns i Lund” skrevs det våren 2005, då i samband med hans 100-årsdag. Hans Ingemansson valdes in i […]

Kjellberg Greta

Kjellberg, Greta, ordf. i Lunds husmodersförening, kommunalpolitiker

År 1937 gifte sig Greta Kjellberg med Kulturens chef Sven T Kjellberg. Hon hette tidigare Greta Santesson och växte upp i Stockholm. Hennes mor kom från den göteborgskjudiska släkten Fränkel. Själv hade hon varit direktris vid några av Stockholms främsta konstgallerier. Kvinnornas beredskapskommittéI Lund blev Greta Kjellberg ordförande i Lunds husmodersförening. 1938 då det mörknade […]

Kruse Greta

Kruse, Greta. (1915 – 2009), kommunalpolitiker

Särskilt två insatser har gjort Greta Kruse minnesvärd i Lunds politiska värld. Hon bidrog mycket aktivt till att stoppa ”Genombrottet”, den stora gata som var planerad att gå rakt genom Lunds stadskärna, och hon väckte nationell uppmärksamhet när hon 1974 som första kvinna blev ordförande i Lunds byggnadsnämnd. Greta Kruse föddes 1915 i Degerfors. Hon […]

Larsson Per

Larsson, Per (1880-1955), politiker, stadsfullmäktiges ordförande

Per Larsson föddes i Stävie och växte upp på ett torp i Borgeby. Sedan blev han lilldräng på ett jordbruk i Stävie men bytte yrkesbana då han blev lärling på en korgvagnsfabrik i Malmö. Därefter blev han korgmakare i Lomma. Yrket tog honom 1905 till Köpenhamn innan han blev korgmakare i Stockholm där han blev […]

Lidforss foto

Lidforss, Bengt (1868-1913), botaniker, författare, kulturjournalist

Bengt Lidforss (1868-1913) har en självklar plats i lundamytologin. Han var en framstående forskare, han var litteraturskribent och uppskattad kulturjournalist. Han var en av de få akademiker och vetenskapsmän som tog ställning för arbetarrörelsen kring förra sekelskiftet. Kombinationen av allt detta gjorde honom unik. Men han hade också en personlighet som bildade en grund för […]

Lundahl Nils

Lundahl, Nils (1858 – 1940), lärare, folkbildare och kommunalpolitiker

Nils Lundahl var skomakaresonen som blev skollärare. Född i Lunnarp vid Kverrestad blev han i unga år lärare i byskolan i Stenby. 1875 vandrade han den långa vägen från Lunnarp till Lund för att söka in vid Folkskoleseminariet. 1880 blev han ordinarie folkskollärare i Lund och han förblev staden trogen i sitt yrke ända till […]

Lundborg Sara

Lundborg, Sara (1893-1983), farmaceut, lottachef

Sara Lundborg var Lunds mesta lotta. Under 31 år var hon kårchef i Lunds lottakår. När hon avgick 1968 skrev tidningen Arbetet att hon var Sara med halva Lund. Hon kallades också Lotta Lundborg.  Det var i Småland, Östra Torsås, hon föddes. 1935 flyttade hon till Lund som utbildad farmaceut och anställdes på apoteket Hjorten […]

Ohlsson Per Hakan

Ohlsson, Per-Håkan (1916-2014), boktryckare och kommunalpolitiker

Lund är bland annat dynastiernas stad. Boktryckardynastin Ohlsson kom från Norrvidinge socken norr om Lund. Bondsonen Håkan Ohlsson med ett schartauanskt arv startade 1862 ett litet tryckeri vid Sandgatan och tog därmed upp konkurrensen med Berlingska tryckeriet från 1745. Från början hade Ohlssönerna ett engagemang för kyrka, universitet och staden Lund. Med kyrklig inriktningUnder 1880-talet […]

Persson, Elna (1866 – 1942), handelsidkerska och politisk pionjär.

lna Persson föddes i Svalöv som dotter till lantbrukare Per Nilsson och hans hustru Anna f. Hellichius. Hon avled 76 år gammal och är begravd på Norra Kyrkogården i Lund. Som många andra svenskar under 1800 talet, emigrerade de flesta av Elnas syskon till USA, två systrar stannade dock kvar i Sverige och bosatte sig […]

Rosengren, Patrik (1842-1895), handskmakare, fackföreningsman, agitator

Patrik Rosengren föddes i Lund där hans far arbetade som stenhuggare. Själv utbildade han sig till handskmakare som länge varit en hantverksspecialitet i Lund. Därefter gjorde han den klassiska gesällvandringen i Tyskland och Danmark. Där kom han inte bara i kontakt med andra arbetare i yrket utan också med nya idéer – att arbetare skulle […]

Rosenius Paul

Rosenius, Paul (1865 – 1957), läkare, ornitolog, författare

Rosenius var född i Göteborg, kom i tidig ålder till Lund, där hans far blev professor i teologi. I Lund är han mest känd för att ha varit aktiv och drivande i den radikala föreningen DUG och i det s.k. Tua-kotteriet. I Sverige i övrigt blev han välbekant för sitt tidiga naturvårdsintresse. Han var en […]

Sandberg Hildur

Sandberg, Hildur ”Lejoninnan från Lund” (1881-1904), radikal medicinstudent

Hildur Sandberg föddes i februari 1881 i Ängelholm. Efter studier vid en flickpension kom hon 1895 till Lund och Högre elementarskolan för flickor också kallad Rönströmska skolan vid Stora Södergatan. Studentexamen tog hon efter privatläsning och skrevs 1899 in vid universitetet. Då fanns 582 studenter i Lund varav 11 kvinnor. Medicinstudierna förlöpte till en början […]

Sandin Gunnar

Sandin, Gunnar (1940-2012), översättare, författare, järnvägsforskare, vandrare.

Järnvägar, vandringar, Veckobladet och Röda kapellet är vad som förknippas med vänsterpolitikern Gunnar Sandin. Han kom från Värmland till Lund 1960. Året innan gjorde han ett besök i Lund och åkte då järnvägen Lund-Staffanstorp-Trelleborg, som skulle läggas ner. Så fortsatte det, järnvägar som finns och som försvunnit var Gunnar Sandin expert på. Han var redaktör […]

Westrup Lars Magnus

Westrup – industrialister, politiker, kulturpersonligheter

Westrup är en familj som under flera år var ledande i Lund. Westrup, Lars Magnus ( 1833 – 1905), handlare, politiker, bankmanHan kom ursprungligen från Allerum i nordvästra Skåne, kom till Lund 1857. Han övertog en diversehandel vid Stora Södergatan och blev snart en av de högst taxerade handlarna i staden. Han var stadsfullmäktig åren […]

Wicksell, Knut, professor, politiker, (1851 – 1926)

Knut Wicksell framstår idag som Sveriges främste nationalekonom genom tiderna med stort internationellt inflytande. Hans penningteori styr nu centralbankernas politik världen över. Ändå mötte han många hinder i sin akademiska karriär. Han var också radikalpacifist och en orädd debattör som utmanade institutioner som äktenskapet, kyrkan, monarkin. Han växte upp i Stockholm men förlorade sina föräldrar […]