logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Broberg, Bertram (1925 – 2005), förste LTH-rektorn och populär äventyrare

   Profiler

Bertram Broberg var förste rektorn och också förste professorn på LTH, Lunds tekniska högskola, under en period då denna var helt fristående från Lunds universitet. Broberg var upplänning, född 1925, började läsa till civilingenjör 1949 vid KTH i Stockholm.

I september 1961 kom han till Lund för att dra igång den första ”klassen” i teknisk fysik vid den nya högskolan. Ritningarna för skolan hade dragits upp av främst KTH:s dåvarande rektor Ragnar Woxén och många ”traditioner” importerades från början från KTH. Broberg blev den förste professorn och efterträdde direkt Woxén som ordförande för organisationskommittén (styrelsen). Han fick då titeln prorektor för LTH och ledde organisationen av högskolan under uppbyggnaden.

Broberg valdes snabbt även till inspektor av studentkåren TLTH och betydde mycket för att skapa en fin stämning på skolan med sitt stora engagemang.  Han var en huvudperson under den officiella invigningen av LTH i oktober 1965 då skolan blivit någorlunda komplett – såväl vad gäller utbildningar som i mindre mån byggnader. 27 nya professorer, en var 20:e sekund, installerades samtidigt vid en stor ceremoni i den nya maskinhallen. Det var då han själv fick titeln rektor av ecklesiastikminister Edenman. Men redan två år senare sade han upp sig från den befattningen då han inte tyckte om planerna på att LTH skulle integreras i universitetet, vilket skedde 1969. Han åtog sig dock åtskilliga ledande uppdrag och var kvar som professor på LTH till sin pensionering 1989.

Under slutet av 60-talet förekom han i TV-programmet Fråga Lund som representant för sitt eget ämne hållfasthetslära, men han fick också svara på frågor om teknik. 1971–79 var han inspektor för Östgöta nation.

Senare var han gästprofessor i såväl Japan som USA. Hans sista arbetsplats som professor emeritus (pensionär) från 1991 blev University College i Dublin. Han gifte sig där med en före detta amerikansk nunna, Anne Buttimer, då professor i kulturgeografi. Henne hade han tidigare träffat i Lund. Broberg avled i Dublin 2005.

Han satt i såväl Vetenskapsakademien som Ingenjörsvetenskapsakademien och 17 gånger åkte han Vasaloppet. Han stod några säsonger på scen i seriösa roller med Teater 23.

Inför LTH:s 25-årsjubileum skildrade han själv högskolans start med humor och god stilistik i den jubileumsbok som LTH gav ut, artikeln publicerades åter i boken om 50-årsjubileet 2011.

Hans efterträdare Per Ståhle skrev 2005, då Broberg avled 80 år gammal, en biografi över hans forskargärning. Redan före civilingenjörsexamen 1949 arbetade han vid fortifikationsförvaltningen. Han deltog med professor Waloddi Weibull i mätningar av sedimenttjocklek av Medelhavets botten med akustiska metoder. 1956 tog han doktorsexamen och blev anställd på Fortifikationsförvaltningen. 1959 blev han lektor vid KTH, avdelningen för hållfasthetslära.

Enligt Ståhle var Broberg en världsledande expert på chockvågor i elastiska material (hans doktorsavhandling) och sprickbildning och brott i alla slags material, även biologiska som människoben (biomekanik).

Bertram spelade teater, sprang Maratonlopp och besteg berget Fuji i Japan i 75-årsåldern. Studenter har vittnat om hur han en gång som 70-åring mitt i sommaren åkte ner för den 100 meter höga smala, svarta pisten ”Branten” vid Riksgränsen på längdskidor (!), olämpligt för en expert på benbrott, kan man tycka. Men det gick bra! Precis som den gången forskningsfartyget i Medelhavet var nära att spränga sig själv i luften.

Text: Mats Nygren

Läs mer
Mårtensson, Skotte & Nygren, Mats, 50 år med LTH, en fingervisning om teknik. 2011.

Ståhle, Per, Knut Bertram Broberg: February 4, 1925 to May 3, 2005

  Senast uppdaterad 20 augusti, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 15 augusti, 2020 av Ingrid André