logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Karl XII (1682-1718), svensk kung

   Karolinernas tidevarv | Profiler

Karl XII
Karl XII

Från september 1716 styrdes Sverige i nästan två år från Lund. Det är de kanske olyckligaste åren i Sveriges historia.

Stora Nordiska Kriget hade rasat sedan år 1700. Svenskarna vann segrar i början, men från och med nederlaget vid Poltava och kapitulationen vid Perevolotjna var det mest motgångar. Magnus Stenbock hade visserligen besegrat danskarna vid Helsingborg 1710, men sedan hade den hären gått under i Nordtyskland och Danmark. Krigen utkämpades i stor utsträckning på främmande mark, men de krävde en stor tribut framför allt i manfolk. Den svenska könsfördelningen blev mycket skev. Härtill kom pestens härjningar, inte minst i Skåne.

Till Lund från Poltava
Karl XII hade efter nederlaget vid Poltava tillbringat fem år i det Osmanska riket, men i slutet av år 1714 gjorde kungen sin ritt genom delar av Europa och kom till Stralsund, som då fortfarande var svenskt territorium. Ett år var kungen i den staden, men fienderna blev för många och för starka: Danmark, Sachsen, Preussen och Hannover. I december 1715 lämnade Karl Stralsund, for över Östersjön och kom till den skånska kusten och så småningom till Ystad. Han gjorde ett misslyckat fälttåg mot Norge och anlände den 6 september 1716 till Lund.

Fullt av främlingar i kungens spår
I Lund bosatte sig kungen i teologie professorn Martin Hegardts hus, beläget vid korsningen Stora Södergatan/Svanegatan. Idag är huset en del av Katedralskolan. Kungen kom givetvis inte ensam. Som mest var det 550 främlingar i staden. Viktigast var holsteinaren Georg Heinrich von Görtz, som fick ett mycket stort inflytande över kungen i fråga om både ekonomi och utrikespolitik. En som inte gillade Görtz var Fredrik av Hessen, gift med Karl XII:s syster Ulrika Eleonora. Görtz och Fredrik kämpade mot varandra i fråga om tronföljden efter Karl.

En intressant grupp som följde med Karl till Lund var de som hade lånat ut pengar till den svenske kungen och inte fått tillbaka dem. De var turkar, araber och judar.

Gick på föreläsningar
Karl utnyttjade tiden till att gå på några föreläsningar, bland annat av medicinarprofessorn Johan Jacob Döbelius, idag mest känd för sin bild på Ramlösaflaskor. Han sökte också med Emanuel Swedenborgs hjälp utarbeta ett nytt matematiskt system, där 8 och inte 10 skulle utgöra basen. Ett kvarblivande dokument från Karls tid i Lund är det porträtt som David Krafft målade av honom. Av övergående slag är den tidning som startades, Lundska Lögerdagz Courant, Lunds och Skånes första tidning.

Kal XII och Lund
Den 11 juni 1718 red Karl XII ut ur Lund och kom inte tillbaka. Ritten gick mot Norge och Fredrikshald. Minnet av Karl hade dock en stark lyskraft i Lund. 1818 skrev Esaias Tegnér, grekprofessor och skald i Lund, ”Kung Carl den unga hjälte”, en dikt som bidragit att forma bilden av kungen. Från slutet av 1800-talet fram till 1993 har hyllningståg för Karl gått från Tegnérsstatyn till Katedralskolan. Efter hand har de bemängts med främlingsfientlighet. 30 november är en högtidsdag i Lunds studentvärld, och spexet Carl XII är ett av de mest populära spexen. August Strindbergs historiska drama Carl XII har sin handling i huvudsak förlagd till Lund.   

Text: Sverker Oredsson

Läs mer
Lund på Karl XIIs tid

  Senast uppdaterad 23 april, 2023 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av caesax