logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Källén, Gunnar (1926 – 1968), professor, teoretisk fysiker

   Profiler

Gunnar Källén föddes 1926 och dog vid 42 års ålder i en flygolycka 1968. Efter att ha utbildat sig till ingenjör vid Chalmers i Göteborg, påbörjade han 1948 sina studier i matematik, fysik och mekanik vid universitetet i Lund, där han disputerade inom teoretisk fysik redan 1951. 1958 äskade Lunds universitet en personlig professur till honom, vilket beviljades av regeringen.

Hans primära forskningsområde var kvantfysik, där han var en internationellt känd forskare. Området är för de flesta utomstående helt obegripligt. I en boken Portrait of Gunnar Källén: a physics shooting star and poet of early quantum field theory, skildras hans liv och refereras hans vetenskapliga nätverk och hans publikationer, totalt ett 60-tal.
Han tillbringade mycket av sitt yrkesverksamma liv på resor och som gästföreläsare vid vetenskapliga institut eller kongresser. Han var nära bekant med de flesta av samtidens stora inom fältet, t.ex. Wolfgang Pauli, Nils Bohr och Albert Einstein. Han var aldrig beroende av ett laboratorium: hans arbetsredskap var penna och papper – och hans hjärna. Det närmaste han kom en experimentell verksamhet torde ha varit deltagandet i en vetenskaplig styrgrupp vid den europeiska anläggningen CERN i Schweiz, vilken också var målet vid hans sista och fatala flygning.

I vetenskapliga kretsar Gunnar var känd för att vara mycket kritisk – och för att framföra denna kritik rakt på sak och utan krumbukter. Denna egenskap – kanske nedärvd från hans fader – kunde också skönjas i hans vardagliga liv, som kunde färgas av en bristande förståelse för att det kan finnas andra värden i livet än matematisk intelligens och akademiska framgångar. I familjen var han en typisk pater familiaris av gamla stammen, opåverkad av tidens strömningar av jämnlikhet med mannens deltagande i de husliga sysslorna. I sitt arbete höll han distans till studenter och anställda. Han krävde till exempel att studenterna skulle resa sig upp som hälsning, när han trädde in i föreläsningssalen, ett skick som i de flesta kretsar sedan länge hade övergivits.

Text: Bengt Källén

Läs mer
Portrait of Gunnar Källén: a physics shooting star and poet of early quantum field theory/ed. Cecilia Jarlskog. 2014.

  Senast uppdaterad 4 juli, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 29 december, 2019 av Ingrid André