logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Fernström, John (1897-1961), tonsättare, dirigent, pedagog

   Profiler

Fernström John


John Fernstr
öm var hela sitt liv starkt knuten till Skåne. Han föddes emellertid i Kina där hans föräldrar arbetade som missionärer. Efter tio år hos föräldrarna skickades han hem till Sverige tillsammans med sin bror Karl för att gå i Osby realskola, skapad av ortens missionsförsamling. Loven tillbringade han ofta i Gislöv hos äldre släktingar.

När Fernström var 16 år blev han elev på Malmö Musikkonservatorium. Han skrevs in som violinelev och violinen blev länge hans viktigaste musikaliska uttryck. Det var som 18-årig violinist han fick anställning i Nordvästra Skånes Orkesterförening, föregångare till dagens Helsingborgs Symfoniorkester. Han skulle vara orkestern trogen till 1939. Samtidigt studerade han för kända pedagoger i Köpenhamn.

Fernström vidareutbildade sig till dirigent i tyska Sondershausen och vid återkomsten till Sverige började han bli alltmer synlig i svenskt musikliv. Hans kompositioner stod allt oftare på olika orkestrars repertoar.

1939 blev han radiokapellmästare i Malmö, ett år senare dirigent för Sydöstra Skånes orkesterförening i Ystad (1940-1944).

Men det blev i Lund han kom att bo under den senare delen av sitt liv. Mellan åren 1945-49 bodde han på Sankt Månsgatan, nuvarande nr 8, dåvarande nr 6.  En minnestavla påminner därom. 1941-48 var Fernström dirigent för Lunds kvinnliga studentkör, under hans tid ombildad till den blandade Lunds Akademiska Kör (LAK). Därefter tillträdde han tjänsten som kommunal musikledare och ledare för Lunds orkesterförening, vilket han förblev till sin död.  En bestående insats gjorde han genom att tillsammans med K.G. Ljunghill grunda Nordiska Ungdomsorkestern 1951. Han verkade också som komponistpedagog. I Fernströms rika och varierade produktion ingår tolv symfonier, en mängd kammarmusik, två operor och ett stort antal sånger. 1953 blev han medlem av Kungliga Musikaliska Akademin. Mindre känt är att Fernström också var bildkonstnär och poet. Han var gift tre gånger, den sista med Elisabeth Maull. Om sitt rika liv berättar han i en kåserande självbiografi.

Text: Ingrid Meijling Bäckman

Läs mer:

Fernström, John, Jubals son och blodsarvinge. 1967.
Lindberg, Boel, John Fernström, tonsättare i folkhemmets tid.  En biografi. 1997

  Senast uppdaterad 29 november, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André