logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Rausing, Ruben (1895 – 1983), industrimagnat, grundare av Tetra Pak

   Profiler

Rausing Ruben

Ruben Rausing föddes i Råå som son till målarmästare August Andersson. I samband med sin studentexamen (1915) på Nicolaiskolan i Helsingborg, dåvarande Gossläroverket (”Gossis”)tog han sig namnet Rausing efter sin hemförsamling Raus. Hans studier, som bekostades av en moster, förde honom till Handelshögskolan i Stockholm.

Det började med Åkerlund & Rausing
Efter examen 1918 följde ett år som stipendiat i USA, där landets förpackningsindustri gjorde starka intryck. Under 20-talet arbetade Rausing på SLT, nuvarande Esselte, där han kom i kontakt med Erik Åkerlund, medarbetare till företaget Åhlén och Åkerlund. 1929 grundades företaget Åkerlund och Rausing med säte i Malmö. Affärerna gick bra och 1933 kunde Rausing lösa ut sin partner. 1939 flyttade företaget till Lund.

Tetran utvecklas
Det hade haft framgång med sina torra förpackningar, men nu började man utveckla pappersförpackningar för mjölk. En laboratorieassistent vid företaget, Erik Wallenberg, gjorde den grundläggande uppfinningen av tetraedern och efter ett utvecklingsarbete med flera deltagare kunde den färdiga lösningen, ”tetran”, presenteras 1946. Fem år senare bildades bolaget Tetra Pak. Den första förpackningsutrustningen av den nya produkten levererades till Lundaortens Mejeriförening 1952.
Tetran följdes av den tegelstensformade Tetra Brik, som kom att bli världens mest sålda dryckesförpackning.
1965 sålde familjen Rausing sin andel i Åkerlund och Rausing för att koncentrera sig på Tetra Pak. Sedan 1994 ingår Tetra Pak i Tetra Lavalkoncernen med rötter i Alfa-Laval.

Familjen Rausing
Familjen Rausing har blivit en av Europas, om inte världens, rikaste familjer. Ruben Rausing vigde sitt liv åt företagande. 1969 utvandrade han till Lausanne, men ägnade stort intresse åt sin lantegendom Simontorp utanför Blentarp, numera ett framstående företag inom olika delar av jordbruket. Han förde sina söner Gad och Hans till framskjutna positioner inom Tetra Pak.

Numera ägs företaget av Gad Rausings barn, sedan Hans Rausing köpts ut. Gad Rausing dog 2000.Tillsammans med sin fru bildade han 1995 ”Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk Forskning” som varje år delar ut priser till framstående humanistiska forskargärningar.
Sigrid Rausing, dotter till Hans Rausing, driver sedan 1995 ”Sigrid Rausing Trust”, som bl.a. stöder mänskliga rättigheter, miljövård och kvinnors rättigheter.

Nestorn i familjen, Ruben, ligger begraven på Raus kyrkogård tillsammans med sin tidigt avlidna hustru Elisabeth. En byst av honom kan beskådas i Råå.

Text: Ingrid Meijling

Läs mer:
Andersson, Peter & Larsson, Tommy, Tetra: historien om dynastin Rausing.1998.
Leander, Lars, Tetra Pak: visionen som blev verklighet. 1995.
Rydenfelt, Sven, Sagan om Tetra Pak. 1995.

2016-07

  Senast uppdaterad 19 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André