logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Wennström, Ida (1892 – 1969 ), småskollärare, konstsamlare

   Profiler

IdaWennstrom
Foto: Per Bagge

Småskollärarinnan Ida Wennström föddes i Rönneslöv i Halland 1892. Hon kom att tillbringa i stort sett hela sitt yrkesliv i Lund, där hon tjänstgjorde 1912-1952. Hennes stora fritidsintresse var släktforskning, som resulterade i tre tryckta skrifter om faderns resp. moderns släkt.

Men Ida Wennström var också konstintresserad – det sägs att hon själv målade och tecknade. 1936 anmälde hon sig till en studiecirkel i konsthistoria under ledning av Aron Borelius (1898-1984, konsthistoriker, lundaprofessor, folkbildare, kommunalpolitiker, lundensare) . Ida Wennström berättar: ”Cirkeln arbetade i tre terminer. I början av den tredje terminen, vårterminen 1937, ville ledaren att några av medlemmarna i cirkeln skulle åtaga sig ett enskilt arbete. Han gav oss många ämnen att välja på. Ett av dem lockade mig alldeles särskilt ”Lund i konsten.” Jag lovade att arbeta med detta. Vid slutet av vårterminen 1937 hade jag ett avsnitt – tiden före 1828 – färdigt, så att jag kunde hålla föredrag, med skioptikonbilder, för kamraterna i cirkeln. . . Även sedan studiecirkeln var avslutad, fortsatte jag att samla till ”Lund i konsten”. En mycket stor del av min fritid under sju år använde jag till detta. Ur böcker, tidningar och tidskrifter fick jag många bilder. Också genom besök på konstutställningar fann jag många tavlor med motiv från Lund. …”

Ida Wennströms samling kom att bestå av 275 bilder. Till varje avfotograferad tavla finna ordentliga uppgifter om konstnären och om var hon hittat originalet till fotot.
Den äldsta bilden är ett kopparstick av Lund från 1580-talet av Franz Hogenberg. De yngsta avfotograferade tavlorna är från 1940-talets början.

I samband med att Stadsbyggnadskontoret 1966 anordnade utställningen Lunds stadsbild visade man också ett urval ur Ida Wennströms samling.

Ida Wennström avled 1969.

Ida-Wennstrom-saml

I samband med att dåvarande stadsbyggnadsdirektören Sven Tynelius 1970 lämnade Lund donerade han Ida Wennströms material till Stadsbibliotekets Lundasamling. Allt material – glasplåtar, fotokopior, texter, de gröna pärmarna – finns fortfarande i Lundasamlingen. Kulturportalen presenterar endast ett urval, som du kan finna här.

  Senast uppdaterad 5 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 24 september, 2012 av Ingrid André