logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Posse, Amelie (1884-1957), författare, grundare av Tisdagsklubben.

   Profiler

Posse Amelie

På huset Grönegatan 26 sitter en skylt som berättar att här bodde Amelie Posse 1899-1904. Men den skylten sitter på fel hus. Hon bodde i det hus som numera har nummer 28. Amelie Posse (1884-1957) skrev elva självbiografiska böcker. Hon satte nog inte några djupare spår i den svenska litteraturhistorien. Mer hågkommen är hon för sitt arbete mot först nazismen och sedan kommunismen. Hon bildade Tisdagsklubben, som omgavs med hemlighet och i efterhand beskrivits som ett embryo till en motståndsrörelse under andra världskriget. Och hon har en Facebookgrupp.

Amelie Posse växte upp på Maryhill vid Ålabodarna. Hennes farfar Arvid Posse kallad ”kungen av Skåne” var svensk statsminister 1880-1883. Morfadern var Gunnar Wennerberg, författaren till Gluntarne. Fadern Fredrik Posse var järnvägsbyggare. När han gick i konkurs fick familjen flytta från paradiset vid Ålabodarna till Lund. Året var 1897 och Amelie Posse var 13 år. ”Nu bo vi här i Lund, det är en faslig småstad”, skrev 13-åringen i sin dagbok. ”Lunnahålan” och ”den rysliga hålan” var andra epitet hon gav sin nya hemstad. Till 1910 stannade Amelie Posse i Lund.
Hon var musikaliskt och konstnärligt begåvad. Amelie strövade omkring i Domkyrkan, Kulturen, Tegnérmuseet och på Mårtenstorget. Hennes skola låg vid Clemenstorget. Familjen fick sin första bostad i Lund på Lilla Gråbrödersgatan. Farfaderns förbindelse med Hypoteksföreningen hjälpte till med denna bostad. Två år senare köpte Arvid Posse fastigheten Grönegatan 26 (nu 28) till sonhustruns familj. Köpekontraktet hänger på väggen hos den nuvarande ägaren till Grönegatan 28.

Trots ekonomiska problem levde familjen gott jämfört med de många fattiga i Lund. I det fattiga Nöden lär Amelie Posse aldrig ha satt sin fot om man får tro Eva Strömberg Krantz, som 2010 utkom med en biografi om Amelie Posse. Umgänget fanns i akademiska och kyrkliga kretsar. Seved Ribbing (grundaren till Ribbingska sjukhemmet) vara nära vän till familjen. Den unga Amelie promenerade och kanske svärmade för sonen Lännart. Promenadsällskap i Lund hade hon också med Vilhelm Ekelund och barnbarnen till Esaias Tegnér, Esaias d y och Elof. Tonsättaren Hugo Alfvén tog henne med på musikresor till Köpenhamn och han svärmade uppenbart för den unga musikbegåvningen.

Posse Gronegat 26 o 28
Amelie bodde i det vita huset, Grönegatan 28. Minnesskylten sitter på nummer 26, det röda huset.

Men det blev med juristen Andreas Bjerre hon gifte sig 1904. Bröllopsfesten hölls på Grönegatan. Det unga paret bodde två år i Berlin. Tillbaka i Lund inredde Amelie Posse en våning på Sandgatan 10. När sonen Sören Christer fötts var adressen Magnus Stenbocksgatan 10.Äktenskapet upplöstes 1911 och då var Amelie Posse ute i världen. I Rom mötte och gifte hon sig med den tjeckiske konstnären Oki Brázda. De bosatte sig i Böhmen i nuvarande Tjeckien. Ytterligare två söner föddes. Under andra världskriget hjälpte Amelie Posse tjecker att fly tills hon själv fick fly undan Gestapo. Tillbaka i Sverige verkade hon i Stockholm och bildade Tisdagsklubben. När järnridån föll över Tjeckoslovakien hjälpte hon åter tjecker att fly tills hon själv 1948 måste fly och för alltid lämna Tjeckoslovakien. Hon dog i Stockholm 1957.


Text: Ingrid Nathéll, Foto: Anders Björck


Läs mer
Posse, Amelie, Kring kunskapens träd. /Memoarer från lundaåren/. 1946.
Posse, Amelie, Kunskapens träd i blom. /Memoarer från lundaåren/.1946.
Strömberg Krantz, Eva,  En ande som hör jorden till, en bok om Amelie Posse. 2010 .
NE.se
Facebookgruppen The Amelie Posse-Brázdová Society.

Ett Amelie Posse-sällskap lär vara på gång.

  Senast uppdaterad 19 januari, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 19 mars, 2013 av Ingrid André