logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kjellberg, Greta, ordf. i Lunds husmodersförening, kommunalpolitiker

   Profiler

Kjellberg Greta

År 1937 gifte sig Greta Kjellberg med Kulturens chef Sven T Kjellberg. Hon hette tidigare Greta Santesson och växte upp i Stockholm. Hennes mor kom från den göteborgskjudiska släkten Fränkel. Själv hade hon varit direktris vid några av Stockholms främsta konstgallerier.

Kvinnornas beredskapskommitté
I Lund blev Greta Kjellberg ordförande i Lunds husmodersförening. 1938 då det mörknade över Europa bildades Kvinnornas Beredskapskommitté, KBK, där bland annat Husmodersföreningen ingick. KBK hade ett register på femtusen namn. Från det registret anskaffades kvinnor till luftbevakning, telefoncentral, ersättningskurser för lasarettspersonal, betupptagning, ungdomshem och centralkök. Man skaffade också ersättningschaufförer, och från den gruppen utvecklades Lunds kvinnliga bilkår. Särskilt viktig var insamlingsverksamhet. Insamlingar gjordes till Finland, Norge, Holland och Polen. Efter kriget förvandlades KBK till KSK, Kvinnornas Samarbetskommitté, nästan hela tiden med Greta Kjellberg som ordförande.

När kriget kom nära plockade Greta Kjellberg och andra ner hela Kulturens porslinssamling. 30 000 föremål packades ner och sändes till skånska slott för förvaring. Där var det dock inte konstant rätt temperatur, och när sakerna hämtades 1945 var många av de värdefulla, hoplimmade föremålen i småbitar.

Under kriget hade Greta och Sven T Kjellberg konstant judiska flyktingar boende hos sig. I krigets slutskede var Greta med och tog hand om flyktingar som kom med Folke Bernadottes vita bussar. Hon blev chef för Klosterskolans förläggning, där 278 flyktingar fanns. Förläggningarna var karantäner, för risk fanns för fläcktyfus. Ingen obehörig fick komma in och ingen fick komma ut.

Kommunalpolitiker
Efter kriget gjorde Greta Kjellberg en ganska långvarig kommunalpolitisk karriär för folkpartiet. Bland annat utgjorde hon presidium i konsthallsstyrelsen tillsammans med fullmäktiges ordförande Torsten Andrée och i konstnämnden tillsammans med universitets rektor Philip Sandblom.

Greta Kjellberg blev hedersledamot i Kulturen 1984, då hon var 86 år gammal, och hon fick uppleva sin hundraårsdag, då hon fortfarande var en centralgestalt i många lundensiska kretsar. Med fog har hon kallats en Grand old lady för Kulturen och humanismen.

Text: Sverker Oredsson

  Senast uppdaterad 23 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André