logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Wåhlin, Hans Fredrik Theodor (1864-1948), domkyrkoarkitekt

   Profiler

Wåhlin Theodor
Theodor Wåhlin (till höger) med Gustav Vigeland och Otto Rydbeck utanför domkyrkan 1930

Theodor Wåhlin föddes i Lund och växte upp där och i Malmö. Hans far, Carl Ludvig Wåhlin, kom ur en känd skånsk prästsläkt, men hade själv valt lärarbanan. Han var först lektor i hebreiska och teologi vid Katedralskolan, sedan rektor för folkskoleseminariet och till slut rektor för Malmö högre allmänna läroverk. Även på mödernet hade Theodor Wåhlin präster i släkten. 

Skolgången avslutades med studentexamen i Malmö 1884 och samma år började han vid Chalmers där han blev klar 1887. Den fortsatta utbildningen ägde rum i Stockholm med praktik på arkitektkontor och studier vid Konstakademin. Åren 1891-93 blev det praktik hos arkitekt Axel Anderberg vars kontor då arbetade med det nya operahuset.1894 flyttade Wåhlin med hustru till Malmö och öppnade eget. Arbetena strömmade genast in. Mycket viktigt var uppdraget som arkitekt för Malmöutställningen 1896.


Domkyrkoarkitekt från 1902
1902 fick Wåhlin tjänsten som domkyrkoarkitekt i Lund och uppehöll den i fyrtio år. Hans gärning under denna tid ledde till en lång rad arbeten i landskapets kyrkor – restaureringar, ombyggnader och inredningar. Han svarade också för ritningar till de två nybyggena Valleberga (1909) och Kirseberg (1927). Jämte C G Brunius får Wåhlin betraktas som den som mest påverkat vår bild av medeltidens skånska kyrkoarkitektur.  

Trots sina ofta genomgripande restaureringar var han mindre radikal än Brunius eftersom han tidigt insett värdet i att bevara så mycket som möjligt av originalmonumenten. Hans arbete resulterade i en mycket omfattande dokumentation, inte minst i form av fotografier.

Han ritade många hus i Lund
Även sedan Wåhlin blivit domkyrkoarkitekt fortsatte han med profanarkitekturen. Bland de många arbetena i I Lund kan man peka på ritningarna för Lundautställningen 1907, Sandgatan 10 (bostadshus) 1907, Villa Essen Möller 1909, Bankhuset vid Stortorgets norra del 1910, Botaniska museet 1913, Zoologen 1917, Stadsparkskaféet 1922, Kapitelhuset för Domkyrkan 1928-31, Brandstationen 1929 och Tornabanken vid Mårtenstorget 1932. Med sina hus påverkade han starkt Lunds stadsbild.

Text: Claes Wahlöö

Läs mer: 
Manhag,Andreas, Wåhlins värld:ett porträtt i ord och bild av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin. 2011
Ponnert, Hans. Theodor Wåhlin. Arkitekten och restaureringskonsten. En yrkesbiografi. 2011.

  Senast uppdaterad 4 april, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 30 augusti, 2019 av Ingrid André