logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Petersson, Hanna Kristina, (1870 – 1959), bokbindare, rösträttsaktivist, socialdemokrat

   Profiler

Hanna Kristina Petersson föddes den 4 december år 1870 i Lund, dotter till stationskarlen Jonas Petersson och Bengta Svensdotter. Hon avled den 18 november år 1959 och är begravd på S:t Peters Klosters kyrkogård i Lund.

I slutet av 1800 talet var möjligheten att lära till bokbindare en av få chanser kvinnor hade att erhålla yrkesutbildning och därmed också bli ekonomiskt oberoende. Efter några försök att bli antagen fick Hanna en säkert mycket efterlängtad plats som bokbinderielev vid Tekniska aftonskolan i Lund.

Gesällbrevet erhöll hon av Fabriks- och hantverksföreningen och därefter reste hon till Gera i Tyskland för utbildning vid fackskolan för bokbinderi. Väl tillbaka i Lund startade hon egen bokbinderirörelse, hennes företag finns med i Lunds företagarkalender för år 1932, registrerad på Bytaregatan 5, ville man ringa dit var telefonnumret 705.

Vid 1900 talets början engagerade hon sig politiskt inom Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt och var under några år styrelseledamot. Hanna gick år 1906 med i Socialdemokraterna och var med om att starta Lunds socialdemokratiska kvinnoklubb och var under åren 1918 – 1924 klubbens ordförande.

Att bli politiskt aktiv i 1900 talets början och tillika vara kvinna var säkert inget lätt val, tydliga konflikter och mycket hård politisk debatt präglade århundradets första decennium. I protokoll från kvinnoklubben kan man läsa om möten och diskussioner om kvinnlig rösträtt, de landsomfattande storstrejkerna, oenighet om att på 1:a maj gå under internationell socialistfana. Men också om betydligt mer nära frågor såsom ogifta mödrars situation, nykterhetsfrågan och Lunds badhusfråga. 

Det var på en socialdemokratisk lista hon blev vald och blev den första kvinnan i Lunds stadsfullmäktige, år 1911, vid ett fyllnadsval. Vid ordinarie val år 1912 ökade antalet kvinnor, förutom Hanna kom också Anna Bugge -Wicksell, som stod socialdemokraterna nära och högerns Elna Persson in i stadsfullmäktige.

Flertalet av hennes nämnduppdrag var med inriktning på utbildning, hon satt många år i folkskolestyrelsen, men bröt också mark och hamnade i det prestigetunga beredningsutskottet och i direktionen för Malmöhus läns sjukvårdsinrättning i Lund. Hennes politiska gärning under två decennier präglades av första världskriget och de svåra åren före och efter. Det kan inte ha varit utan motstånd och det måste ha krävts mycket arbete och stort samhällsengagemang. Hanna Petersson var både en viktig politisk pionjär och en tidig kvinnlig företagare.

Text: Christine Jönsson.

Läs mer
Lunds arbetarekommun – 100 år. 2001
Lunds socialdemokratiska kvinnoklubbs jubileumsskrift 1906 22/2 1986.
Svenska kvinnor från skilda verksamhetsområden: biografisk uppslagsbok.
1914.
Svensson, Magnus & Sandblad, John, Historik över staden Lund och dess stadsfullmäktigeinstitution. 1940.

  Senast uppdaterad 12 september, 2021 av Christine Jönsson
  Publicerad 24 november, 2019 av Ingrid André