logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Ohlsson, Per-Håkan (1916-2014), boktryckare och kommunalpolitiker

   Profiler

Ohlsson Per Hakan
Foto: Gunnar Menander

Lund är bland annat dynastiernas stad. Boktryckardynastin Ohlsson kom från Norrvidinge socken norr om Lund.

Bondsonen Håkan Ohlsson med ett schartauanskt arv startade 1862 ett litet tryckeri vid Sandgatan och tog därmed upp konkurrensen med Berlingska tryckeriet från 1745. Från början hade Ohlssönerna ett engagemang för kyrka, universitet och staden Lund.

Med kyrklig inriktning
Under 1880-talet flyttades tryckeriet till S:t Annegatan. Håkan Ohlsson blev kassör i domkyrkoförsamlingens kyrkoråd och var en pådrivande kraft för Allhelgonakyrkans tillkomst.

Sonen Håkan Theodor Ohlsson tog över företaget och utvidgade verksamheten med framför allt kyrklig inriktning. Statistisk matrikel över Svenska kyrkans prästerskap kom ut i 35 upplagor. Håkan Theodor engagerade sig i många kyrkliga organ på riksplanet.

1943 inköpte Håkan Ohlssons förlag det anrika Berlingska tryckeriet, och snart var cirka 300 personer anställda i företaget. Samma år, 1943, blev Per-Håkan Ohlsson chef och vd. Brodern, Sven-Håkan, ägnade sig åt förlagsverksamheten med kyrklig inriktning. År 1975 såldes hela koncernen till Svenska kyrkans Ekonomi AB, och verksamheten i Lund upphörde.         

Släktens stiftelser stöder universitet, kultur och kyrka
I samband med avvecklingen av företaget bildade bröderna två stiftelser, Hilda och Håkan Theodor Ohlssons stiftelse och Birgit och Sven-Håkan Ohlssons stiftelse. Redan tidigare fanns en stiftelse inrättad 1949 av arvet från den i London verksamma Thora Ohlsson, syster till Håkan Theodor. Dessa tre stiftelser har lämnat betydande stöd till en rad verksamheter inom universitetet, till kulturella och kyrkliga ändamål. På det sättet är stiftelserna en förlängning av tre generationer Håkan Ohlssons ambitioner.

Per-Håkan Ohlsson
Per-Håkan Ohlsson var som moderat politiker engagerad i den lundensiska kommunalpolitiken. Han var under 1960-talet ordförande i byggnadsnämnden och blev en av huvudpersonerna i den uppmärksammade debatten om det så kallade genombrottet i Lunds centrum. I slutet av sin kommunalpolitiska karriär var Per-Håkan ordförande i kommunfullmäktige (1980-88). Han var mycket ambitiös och tog initiativ till ett stort 900-årsjubileum 1985. Då uppmärksammades att år 1085 gav Knut den helige ett gåvobrev som blev grunden till både Domkyrkan och Katedralskolan. I jubileumsfestligheterna deltog det svenska kungaparet och den danska drottningen. Per-Håkan bevakade särskilt Lunds arv som nordisk medeltida ärkebiskopsmetropol och gammal europeisk universitetsstad. Den år 2002 resta statyn över Henrik Schartau söder om Domkyrkan är ett resultat av Per-Håkans, faderns och farfaderns  starka känsla för denne kyrkoman. 

Text: Sverker Oredsson

  Senast uppdaterad 26 augusti, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André