logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Minnestavlor

Var bodde hon? När man promenerar i sin stad är det intressant att hitta information som ger ett historiskt perspektiv.
På 1990-talet satte staden upp ett 30-tal minnestavlor över kända lundabor. Och så sent som 2019 tillkom ytterligare några.