logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Gustavsson, Nils (1917 – 2009), kommunalpolitiker

   Profiler

Hans Ingemansson och Nils Gustafsson. Foto: Firma Hagblom-foto

Nils Gustavsson var socialdemokraternas starke man i Lund under flera decennier.  Vägen till kommunalrådsstolen

var länge den klassiska inom arbetarrörelsen: fackligt engagemang och studier på Brunnsviks folkhögskola och på LO-skolan. Han växte upp i trakten av Helsingborg men flyttade med sin familj till Lund 1937. Här blev han ”järnvägare” och såg snart till att organisera sina arbetskamrater i Järnvägsmannaförbundets avd. 30, där han blev ordförande 1946. Det fackliga arbetet ledde till ordförandeskap också i FCO, den fackliga centralorganisationen i Lund.

Engagemanget i arbetarrörelsen hade också en politisk sida och 1951 invaldes Nils Gustavsson i stadsfullmäktige. (Efter kommunreformen 1970 kommunfullmäktige.) Det uppdraget varade ända till 1985. Han var kommunalråd åren 1968 – 1976.

Nils Gustavsson var parhäst med Hans Ingemansson i högerpartiet, som det hette då. En till vänster och en till höger men ”Hasse och Nisse” var pragmatiska män som hellre satsade på samarbete än konfrontation. Allt för Lunds bästa. De styrde Lund under studentrevoltens tid och hade svårt att förstå de stämningar som drev fram undergroundutställningen och affischen Haschflickan på Konsthallen.

Uppdragen blev allt fler under åren, både för kommunen, partiet och för facket. Han satt i flera facknämnder, bl. a renhållningsstyrelsen som han tjänade i 41 år! Hans sista politiska uppdrag var som ordförande för LO-distriktets pensionärskommitté varifrån han avgick 1995. 

Hans erfarenheter togs också tillvara på akademisk nivå. År 1985 startade det arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet. Här möttes akademiska forskare med folk ”från golvet” i fruktbara diskussioner och Nils Gustavsson var en mycket engagerad deltagare.

Eldfängda debatter var inte hans stil. Det handlade mer om övertygande resonemang när han stod i talarstolen. Han kunde inleda ett inlägg med ”Alltså, således kan man ju också se det på det här viset” och det var en strategi för att plocka fram ett årtal eller namn eller annat faktum ur minnet.

Han flyttade till Klostergården när stadsdelen var ny och talade gärna om hur välplanerad den var och hur mycket han trivdes där.

Text: Solveig Ståhl

  Senast uppdaterad 5 juli, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 5 juli, 2020 av Ingrid André