logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Fogelquist, Jörgen (1927-2005) konstnär

   Profiler

Fogelquist Jörgen
Foto: Jan Torsten Ahlstrand. 1999.

När Jörgen Fogelquist gick ur tiden i Lund 2005 lämnade han en 60-årig bana som konstnär och en stor mängd konstverk i olika tekniker bakom sig. Han är kanske mest känd för sin grafik och för sina offentliga utsmyckningar i olika material.

Jörgen Fogelquist föddes i Mariestad 1927. Att han skulle bli konstnär bestämde han sig för redan som ung när han mest satt och ritade. Hans far avrådde honom bestämt från det osäkra konstnärslivet, men till slut lyckades Jörgens iver övertyga pappan och han sökte och kom in på Konstfack i Stockholm, endast 17 år gammal. Efter åren på Konstfack åkte han en tid i Paris. Sedan återvände han till Stockholm och fortsatte sina studier på Academie Libre, där han studerade bl a för Lennart Rodhe och Pierre Olofsson och därefter på Konsthögskolan, där han studerade för Sven X-et Erixson. Att Jörgen påverkades starkt av X-et förstår man när man kan läsa vad Jörgen Fogelquist sa en gång om X-et: ”Han fick en att tro på sig själv och på det som låg närmast inne, som man kanske inte hade vågat släppa fram, det lockade han fram. Det kanske jag anser var det allra finaste som man kan begära av en lärare i bildkonst, i måleri.” (Citatet är från Samtal, Konstfrämjandet, 1981)

Tunnelbanan 
Under studietiden var han flitig och han fick också då sitt genombrott och betraktades som ett konstnärligt underbarn. Det retade många, bl. a. Lennart Rodhe, då idealet var den återhållsamme, sökande, ensamme konstnären som väntade så länge som möjligt med debuten. Jörgen Fogelquist vann pris i tävlingen om offentlig utsmyckning av Tunnelbanan i Stockholm. Detta verk, ”Tur och retur” är måleri på kakelplattor och utfördes mellan 1957 och 1962. De färgstarka kakelklädda väggarna i T-centralen som blev resultatet, är kanske hans mest kända och mest sedda verk då tiotusentals människor passerar här dagligen. Konstverket väckte också stor internationell uppmärksamhet. I samband med en ombyggnad av T-centralen 1993 revs trots detta, av okunskap, en del av konstverket, ett tilltag som kom att rubriceras som ”förvanskning av upphovsskyddat verk”. Olyckan var redan skedd, rivet var rivet, men detta ledde till att Jörgen Fogelquist fick ett nytt uppdrag att fortsätta sitt arbete i förbindelsegången mellan T-centralen och SJ centralstation. 2001 visste man bättre. I samband med en ombyggnad fick han direkt i uppdrag att rekonstruera den del av väggen som då måste tas bort.

Trollkarlens hatt jpeg

Lundabo
I början av 1960-talet flyttade Jörgen Fogelquist till Skåne. Efter några år i Malmö flyttade han med familjen till Lund, där de blev kvar för gott. Han fortsatte att skapa allt från gigantiska textilier till grafik och offentlig konst i olika material. Han arbetade med såväl icke-föreställande konst som med en blandning av figurativt och abstrakt. Hans offentliga verk har utförts som måleri eller som skulptur – ibland bägge samtidigt i blandteknik. Hans offentliga konst finns i kulturhus, i bostadsområden, på sjukhus och på allmänna platser. Det är ovanligt att som konstnär lyckas med konststycket att både utföra verk för offentlig miljö och att samtidigt upprätthålla en galleri- eller konsthallsproduktion av hög kvalité.

Otaliga utställningar i Sverige och utomlands har visat upp Jörgen Fogelquists verk och hans konst finns representerad på många samlingar och museer; i Lund på Skissernas museum.

O Vallg 21

Bland Jörgen Fogelquists många offentliga verk utanför Lund kan särskilt nämnas:
Tur och retur, T-centralen i Stockholm
Väggmålning och färgsättning av Frans Suells Tobaksfabrik, Svenska Tobaks AB, i Malmö. (När fabriken invigdes 1967 var det den mest genomgripande konstnärliga gestaltningen av en fabriksmiljö i Sverige)
Årtag, Regeringskansliet Rosenbad i Stockholm

1974 tilldelades han Sydsvenska Dagbladets kulturpris ”för en konst som är enastående känslig och rörlig och där uttryckets allvar alltid låter sig förenas med teknisk lätthet”. 2002 tilldelades han Lunds stads kulturpris.

Jörgen Fogelquists tavlor hänger i många lundahem, och på flera håll i staden finns hans offentliga konst, bland annat:
Panflöjt, på Polhemskolans gård
Singlande slant, på gården till Vårvädersvägen 4, Klostergården
Trollkarlens hatt, på Förskolan Fågel blå
Väggmålning, i portgången till Östra Vallgatan 33
Drake, på gården till Backaskolan
Mobil svajmast med plexiglasklot, på daghemmet Forsbergs minne
Dansande spår och tecken i vertikal och horisontal riktning, i Holger Crafoord Ekonomicentrum II

Text: Annika André, foto:Trollkarlens hatt och Väggmålning Ö. Vallg. 21: Claes Wahlöö

Läs mer
Millroth, Thomas, Stensman, Mailis. Jörgen Fogelquist. 2012
Ahlstrand, Torsten, Jörgen Fogelquist: spår och tecken:[offentliga utsmyckningar 1948 – 1998].1998
Oredsson, Lars-Göran Jörgen Fogelquist och det egenartade. (i Konstperspektiv 1983:2)

2017-05

 

  Senast uppdaterad 29 november, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André