logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Nilsson, Ida (1840-1920), skulptör, självlärd arkeolog och folkminnesdokumentalist

   Profiler

Nilsson Ida

Ida Göthilda Svensson växte upp i Lund, och som dotter till Sven Nilsson,professor i zoologi, geolog, arkeolog, teolog, ornitolog, universitetslärare m m och hans hustru Elisabeth Cecilia Berg fick hon trots dåtidens syn på kvinnors utbildning möjligheter som de flesta jämnåriga aldrig kom i närheten av.

Ida Nilsson föddes som sjätte barnet i en Lundensisk akademikerfamilj. Kvinnor hade på den tiden inte tillåtelse att läsa på universitetet. Det blev tillåtet först 1873 och även då var det få som hade tillräcklig studiebakgrund för att kunna söka in på universitet.

Men Ida fick ändå möjligheter, som få kvinnor på den tiden tack var sina föräldrar. De hade som målsättning att främja sina barns språkkunskaper och låta dem utveckla sina intressen och talanger. Ida fick privatundervisning i franska, engelska, teckning och musik. Då hemmet ofta gästades av utländska middagsgäster fick hon möjlighet att träna sina språkkunskaper.

Genom sin far fick Ida tidigt kontakt med arkeologin. Hon var hans ressällskap och assistent när han besökte utgrävningar, museisamlingar, fornlämningar och konferenser. Ida följde bland annat med honom på ett tiotal konferenser till England, Tyskland, Frankrike och Danmark och blev därmed en berest ung dam. Hon nämns som en av pionjärkvinnorna inom arkeologin som trots att de inte hade formell utbildning, genom informellt insamlingsarbete, dokumentation med mera kunde delta i det arkeologiska samtalet.

Under 1870-talet utvecklade hon ett nytt intresse. Vid Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn studerade hon skulptur hos professor Jens Adolf Jerichau. Bland annat fick hon utbildning i att utföra gipsmodeller. Det finns få kända skulpturer kvar av Ida Nilsson, men förutom en byst av hennes far och en av goda vännen Anna Hierta-Retzius finns en gipsmedaljong av Fredrika Bremer som hon var mycket god vän med.

Omkring sekelskiftet 1900 började Ida Nilsson samla in och klassificera ordspråk och ordstäv från Skåne. Hon dog 1920 och ligger begravd i familjegraven på Östra kyrkogården i Lund.

Text:  Annika André

Läs mer:
Arwill-Nordbladh,Elisabeth, Ida Göthilda Nilsson. (i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon).

2019-02

  Senast uppdaterad 6 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André