logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Rydberg, Viktor (1828 – 1895), författare

   Profiler

viktorrydberg

Viktor Rydberg kom till Lund våren 1851, med, endast 2 riksdaler banco på fickan. Han avlade studentexamen (vilket man då gjorde vid universitetet) 19 juni 1851 med goda betyg. Han skrev samtidigt in sig vid Smålands nation. Därpå lämnade han Lund och tog plats som informator över sommaren och hösten. Han kom tillbaka först mot slutet av hösten och skrev då in sig vid universitetet vid juridiska fakulteten.

Rydberg drogs med ekonomiska bekymmer under hela sin korta lundatid, han försörjde sig bl.a. genom att skriva i tidningar och rätta latinska uppsatser.

Viktor Rydberg bodde i ett studentrum på Bredgatan 15. Huset in på gården finns ännu kvar – ett välhållet gårdshus i korvirke.

Olle Holmberg kommenterar i sin uppsats om Viktor Rydberg i Lund att ”enligt nationsmatrikel och studentkatalog – om man kan lita på den – har Rydberg bott också i andra rum i Lund, men detta är det som alltjämt av traditionen utpekas som Viktor Rydbergs viktigaste Lundabostad.”

Rydberg umgicks främst i en kamratkrets av ”göteborgare” med litterära intressen. Man bildade det vittra sällskapet Sjustjärnan, vars sju medlemmar brukade träffas i Viktor Rydbergs ”studentkula” för att diskutera filosofiska spörsmål och för att läsa upp poesi, både översättningar och egna verk. Det har spekulerats om att Rydbergs skrev det första utkastet till romanen Singoalla i Lund.

När diskussionerna var slut för kvällen skramlades pengar i ”Ödets hatt”, och i bästa fall räckte den gemensamma kassan till en sexa på Rosenqvists värdshus. Det billigare alternativt var att köpa in dryck och sedan ”prata, röka och sjunga” på rummet.

Sjustjärnan höll sitt sista sammanträde 18 april 1852. Rydberg exercerade studentbeväring samma vår och lämnade därefter Lund svårt skuldsatt och utan att ha avlagt någon examen.

Sin lundatid har Rydberg kommenterat i vid flera tillfällen.

År 1859 skriver han att ”vinsten av min vistelse vid universitet var lika med noll + en liten erfarenhet av brödbekymmer, rummel, skånskt surbröd, filosofiska fraser, råhet, så kallad studentvänskap och betygvingleri”.

Men 18 år senare ger han en annan bild: ”Först vid universitetet i Lund, i en krets av högsinnade och begåvade kamrater, återfann jag mig själv”.

Läs mer

Warburg, Karl, Viktor Rydberg: en lefnadsteckning.1. 1900

Holmberg, Olle, Viktor Rydberg i Lund ( i Gud som haver barnen kär. 1939)

Swahn Oskar, Om sällskapet ”Sjustjärnan” och Viktor Rydbergs studenttid i Lund. 1898.


 

  Senast uppdaterad 6 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 11 mars, 2010 av Rune Källén