logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Hagberg, Carl August (1810 – 1864), professor, Shakespeareöversättare

   Profiler

Ungdomsporträtt av Maria Röhl 1844

Carl August Hagberg är numera ihågkommen som översättare av Shakespeares dramatik, men han började sin akademiska bana med grekiska som specialitet. Det var också från grekiskan som han gjorde sina första översättningar. Han blev docent i Uppsala 1833, där han också verkade som litteraturkritiker och skönlitterär författare.  En lång studieresa i Europa gjorde honom väl hemmastadd i de moderna språken, särskilt franskan.  År 1840 blev han professor i estetik och moderna språk i sin födelsestad Lund, där han också fortsatte som publicist, bland annat tillsammans med teologen Henrik Reuterdahl.  Tillsättningen gick inte utan strid; bland annat ville Johan Henrik Thomander hellre se sin vän Carl Jonas Love Almqvist på professorsstolen.

Redan i tidiga år hade han läst Shakespeares dramer i de översättningar som då fanns, och han kände väl till de tyska och danska versionerna.  Som professor föreläste han om ”Hamlet” samtidigt som han gjorde sin översättning och publicerade partier av denna och vissa andra dramer efter hand. 1844 kunde han meddela att han planerade att ge ut samtliga dramer i svensk översättning, och 1847 utkom den första delen i det som skulle bli en svit av tolv band; 1851 utkom det sista.

Hagberg vittnade gärna om den nytta han haft av det som hans föregångare, särskilt Johan Henrik Thomander och Erik Gustaf Geijer, hade gjort. Men hans särskilda handlag med blankversen tillsammans med en uppövad språkfantasi gav dramerna liv och spänst. Hans förmåga att fånga komediernas tonfall har särskilt framhållits, och många fraser ur de långa monologerna i de stora dramerna har blivit bevingade ord i Hagbergs svenska form. Det har också påvisats vad hans språkkonst har betytt för senare svenska författare, exempelvis Birger Sjöberg.

Det var förläggaren C W K Gleerup i Lund som utgav Hagbergs Shakespeareöversättningar i bokform – först tryckt med frakturstil!  – och därmed skaffade sin verksamhet en seglivad stapelvara. Nya upplagor, bearbetningar och skolutgåvor tillkom ideligen; viktig var länge Nils Molins modernisering av hela sviten, som utfördes på 1920-talet.

Carl August Hagberg blev 1851 medlem av Svenska Akademien och fick som sådan år 1858 ställningen som redaktör för Svenska akademiens ordbok. Han övergick samtidigt till en professur i nordiska språk och började studera isländska. De ansträngande nya uppdragen påverkade hans hälsa och han gick bort 1864.


Hagbergs grav finns på Östra kyrkogården.

Text: Louise Vinge

Läs mer:
Vinge, Louise, Världslitteraturens vägar genom Lund: översättare och översättningar. (i En Lundensisk litteraturhistoria. 2017)

  Senast uppdaterad 24 januari, 2021 av Ingrid André
  Publicerad 24 januari, 2021 av Ingrid André