logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Nilsson Piraten, Fritjof (1895-1972), författare

   Profiler

Piraten
Piraten i samspråk med Sten Broman. Foto: Gunnar Menander

Fritiof Nilsson Piraten (1895-1972) föddes i Vollsjö ett litet samhälle i Färs härad i sydöstra delen av Skåne. Efter att ha bytt läroverk, blivit relegerad och varit till sjöss tog han studentexamen som privatist vid Kristianstads läroverk. År 1914 påbörjade han sina studier vid Lunds universitet och blev 1918 jur.kand. Fram till sin debut som författare arbetade han som advokat först i Stockholm och sedan i småländska Tranås. Hans första roman Bombi Bitt och jag kom ut 1932 och efter det ägnade han sig helt åt att skriva.

Piratens lundaår
De fyra år Piraten tillbringade i Lund i sin tidiga ungdom (19-23 år) har inspirerat honom till romanen Tre terminer och en del noveller bland annat publicerade i den postuma novell- och kåserisamlingen Medaljerna. Om det var i Lund Fritiof Nilsson fick sitt tillnamn råder det delade meningar. Gustaf Dahl skriver i sin självbiografiska skrift Borgmästaren berättar  att det var han som en gång råkade säga ”vi har visst fått in en riktig pirat i matlaget” och att Fritiof därefter blev kallad Piraten. Historien kunde vara sann. Gustaf och Fritiof åt i samma matlag. I Tre terminer heter matlaget Tinas men i verkligheten kallades det för Betas. Matlaget höll först till i ett litet hus på Stora Södergatan 45 (numera rivet). Det är det som beskrivs i Tre terminer. Under Piratens senare studietid flyttade det till Stora Södergatan 31. Då släpptes även studentskor in och Piraten träffade där sin första hustru Karin Maria Jerlow.

Tre terminer
”Herman Lange, nitton år, nybliven student  och titulerad kandidat av pigan i huset, var bestämd för den juridiska banan fast hans håg och fallenhet snarare låg åt moderna språk.”
Så inleder Piraten sin roman Tre terminer (1943) om studietiden i Lund. Han hade då bakom sig en karriär som advokat och hade hunnit etablera sig som författare. I likhet med sitt alter ego Herman Lange hade han ägnat sig åt den juridiska banan men även visat prov på håg och fallenhet för språk.

I Piratens fotspår genom Lund

Man skulle kunna göra en trevlig och lagom lång promenad genom Lund i Herman Langes/Piratens fotspår. Författaren själv bodde under sin första tid i Lund mindre luxuöst en han låter sin romanhjälte göra. Piraten bodde vårterminen 1914 på Råbyhill i vad som då var Lunds södra utkant d.v.s. söder om Södra Esplanaden. Herman Lange tog in på Grand hotell. Redan hösten 1914 bor Piraten på Svanegatan, först i nr 16 sedan nr 22. Herman Lange flyttar från Grand till en adress som inte finns i verkligheten. Han bor på Svanegatan 28 men gatan har aldrig haft ett så högt nummer. Den slutar med nr 24.
Utsikten från rummet sammanfaller med Piratens. Han kunde se träden slå ut i Observatorieparken och i den då nyanlagda Stadsparken, som kom till efter Industri- och hantverksutställningen 1907. I romanen vandrar Herman och Anne Horten, hans älskade, i denna park, vars späda grönska beskrivs. De promenerar också på Vallen (stadsparksvallen) och i Gyllenkroken (Gyllenkroks allé).

Grand
Trots att Herman Lange bara en kort tid bor på Grand hotell vid Bantorget tillbringar han liksom Piraten en stor del av sin studietid där. Det är nu nästan hundra år sedan Piraten läste i Lund (1914-1918) men Grand hotel är sig likt. Namnet har dock fått en internationell stavning (hotell blev hotel). De lokaler Piraten/Herman besökte brädan (verandan), matsalen, kaféet och Gambrinus (öl- och biljardlokal) ser inte helt ut som vid det förra sekelskiftet men förändringarna är pietetsfullt gjorda. Idag har lokalerna en gammaldags charm men på Piratens tid var Grand ungt och modernt, invigt i oktober 1899. Kaféet finns inte längre men på dess plats finns nu Piratensalen.

Längs Bullis mot Universitetsbiblioteket och Akademiska föreningen
Från Grand kan man gå längs Bullis, gammalt namn på Klostergatan, fram till det kritiska hörn där Kyrkogatan börjar. Där fanns redan på Piratens tid en sparbank (Sparbanken Anund i Tre terminer) där Herman/Piraten och många andra studenter fick sina lån i form av växlar. På andra sidan av Kyrkogatan finns Domkyrkan och Lundagård.
Föreläsningarna i juridik hölls i det medeltida hus som kallas Lundagårdshuset eller Kungshuset. Det hyste Universitetsbiblioteket till 1907 då verksamheten flyttades till den nya biblioteksbyggnaden på Helgonabacken. Herman lurades av en kamrat att tro att biblioteket var Biskopshuset. Han var i god tro för han hade sett allvarliga svartklädda män strömma in och ut ur byggnaden. Biskopshuset ligger precis söder om Universitetsbiblioteket.
Går man ytterligare söder ut längs Sandgatan så kommer man till studenternas hus Akademiska föreningen. Byggnaden är tillbyggd men ser för övrigt ut ungefär som på Piratens tid. Andra ställen som frekventerades är Lusasken, en ölhall i ett lågt gammalt hus i hörnet av Västra Mårtensgatan och Lilla Södergatan.

Norden eller Industrin eller Åke Hans
Norden på Bredgatan  nr 5 är känd under många namn: Rydins efter den förste ägaren, Åke Hans (Åge Hans) efter restauratören Åke Hansson, Industrirestaurangen förkortat till Industrin och Fakiren efter Axel Wallengren Falstaff, fakir.  I Tre terminer kallas den ibland för Norden och ibland för Industrin. Den var August Strindbergs stamkrog och uppskattades av många författare. I ett gårdshus ägt av Fabriks- och hantverksföreningens finns målningar av GAN, huset mot gatan disponeras av Folkuniversitetet och i f.d. restaurangen Fakiren har Lunds kommun kontorslokaler.

Hotell Korsakow
Ett hus som ofta nämns i Tre terminer är Hotell Korsakow. Det motsvarar Hotell Central på Kungsgatan. Granne med hotellet är i boken apoteket Igeln, i verkligheten apoteket Hjorten, som låg i hörnet av Kungsgatan och Stortorget. Båda husen finns fortfarande. Apoteket är nu en väskaffär och i huset som var hotell finns nu ett kafé med litterär klang – Café Ariman. Byggnaden ägdes från 1934 och många år framåt av KFUM. På Piratens tid bedrevs där bordellverksamhet.

Tom stabbade över torget och vek in i gränden till Korsakow, Herman såg hans skugga plisseras över trappan i hörnet och försvinna. En liten stund stod han tankfull och såg efter honom. Så gick han med långsamma steg till gränden och försvann om hörnet som den andre.

I domkyrkan ringde klockorna till aftonsång.

 Så slutar romanen Tre terminer (1943). Den skulle ha varit den första delen i en serie av två till tre böcker där del två skulle heta Hotell Korsakow. Av flera skäl ändrade Piraten sina planer och i den roman som följer efter Tre terminer (Bombi Bitt och Nick Carter) har han lämnat Lund och återvänt till sin barndomsmiljö.

En nyckelroman
Många kända personer lär figurera i Tre terminer: Sam Ask som Tom Ancker, Johan C.W.Thyrén kallad Thyrax som Sam R. Borén i boken kallad Borax, Carl Beckman som Albert Westermann, Theodor Tufvesson som Ola Ljunits, Malte Åkerman som Ernst Angel, Gustaf Dahl som Herbert Lysholm, Johan Nilsson som dr Horten och hans hustru Gertrud som Anne Horten.

Känd även utanför Lund!
Piratens produktion består av sex romaner och sex novellsamlingar samt en del texter publicerade i tidskrifter och antologier. Hans muntliga berättarkonst, som från början bara vänner var förunnade att höra, spreds genom radio och TV till hela svenska folket och gjorde honom folkkär. Att många av hans romaner filmats har ytterligare ökat hans berömmelse. I ett försök att rädda Piratens barndomshem, Stationshuset i Vollsjö, bildade man 1982 Piratensällskapet; den rivningen lyckades man  inte hejda. Men när den sista resten av den gamla järnvägsstationen, nämligen pumphuset, var hotat lyckades man förhindra rivning. Eftersom Piraten skrivit om det och hans far varit stins var det omistligt.
Piraten har också hedrats med bl.a. två pågatåg (Piraten och Bombi Bitt), staty i Kivik och museum i Vollsjö.

Text: Margareta Wickström

Läs mer
Nilsson Piraten, Fritiof, Medaljerna. Stockholm 1973
Nilsson Piraten, Fritiof, Tre terminer. Stockholm 1943

Lång, Helmer, Piraten, Anne Horten och Korsakow. Piratensällskapets skriftserie. 1987
Palmborg, Nils, Litteratörernas Lund. 1985
Piraten och Lund. Redaktör Helmer Lång. Piratensällskapets skriftserie. 1986
Skånes litteraturhistoria I-II. Redaktör Louise Vinge. 1996-1997
Veckans lundensare: 44 intressanta och spännande 1900-talsprofiler i text och bild. 1999

  Senast uppdaterad 6 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 16 april, 2013 av Ingrid André