logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Harald Blåtand, död 986 eller 987, dansk kung

   Profiler

Harald Blåtand
Harald Blåtands dop. Dopfunten i Tandrums kyrka.

Harald Blåtand var far till Sven Tveskägg, som grundlade Lund.

Harald var son till den danske kungen Gorm den gamle, som runt år 900 skapade ett rike kring Jelling i mellersta Jylland. Enligt den runsten, som Harald själv reste vid Jelling vann han ”allt Danmark och Norge och gjorde danerna kristna”.
Skåne var på den tiden danskt – östdanmark! – och möjligen hade även Harald ett finger med i spelet, när Lund kom till.

Nuförtiden är han nog mest känd för att ha gett namn till Bluetooth (Blåtand), en standard för trådlös kommunkation. Bluetooth togs fram i ett projekt vid Ericsson i Lund.
I Lund finns en gatstump ute på Linero med hans namn – Harald Blåtands gränd.

Text: Ingrid André

  Senast uppdaterad 21 oktober, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André