logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Wahlöö, Per Waldemar (1889-1982), journalist

   Profiler

Wahlöö Waldemar
Foto: privat

Waldemar Wahlöö föddes i Örebro den 15 februari 1889 som son till polisöverkonstapel Per Persson och Adolfina Hildegard (*Ekbom) och gavs namnet Per Valdemar. År 1909 tog han studenten på reallinjen vid Karro (Karolinska läroverket) i Örebro. Efter en examensmässigt sett resultatlös tid i Uppsala gav han sig in på journalistbanan. I Uppsala hade han som duktig tenor engagerat sig i Orphei Drängar (OD) – då ledda av Hugo Alfvén

Journalistkarriären tog honom från Örebro till Borlänge, Stockholm och Trollhättan, innan han  1928 anställdes som chef för Sydsvenska Dagbladet Snällpostens (SDS) lundaredaktion där han arbetade intill pensioneringen 1956. Lundamiljön passade honom väl och han blev naturligtvis medlem i studentsångföreningen. Sitt efternamn hade han tidigt bytt för att bli synlig som journalist.  Tidningen kallades på hans tid Sydsvenska Dagbladet med kortformen Sydsvenskan.  


Med många talanger
Han engagerade sig, förutom i studentsången, i Lunds konstliv och målade själv – mest landskap med en preferens för fritt återgivna bohuslänska kustmotiv vilket ledde också till utställningar. Han tonsatte och uppträdde som vissångare till eget gitarrackompanjemang. 

Stadens journalist
Som journalist i den medelstora men förvisso speciella  staden Lund kom arbetsuppgifterna att bestå av allt som en allmänreporter förväntades meddela sina läsare av lokalnytt.  Utbildningen och forskningen,  den innovativa industrin, landstinget, lasarettet, rollen som stiftsstad, landets näst största friluftsmuseum och de medeltida rötterna gjorde Lund till en atypisk stad. Det journalistiska fältet var brett. Lundaredaktionen, som etablerats 1901, hade givetvis en viktig uppgift i bevakningen av Lunds göranden och låtanden. Högertidningen Sydsvenskan kunde inte lämna fritt spelrum åt lokaltidningen Lunds Dagblad (Folkpartiet), Skånska Dagbladet (Bondeförbundet) eller framförallt Arbetet (SAP). Under det turbulenta 1930-talet och krigsåren höll Wahlöö som stark antinazist den demokratiska fanan högt. Hans vida intressen, integritet och rättspatos bidrog till att göra honom till Stadens Journalist, respekterad av kollegorna och inte minst av läsarna. 

   ”Ja, det var ett omväxlande tidningsjobb. Ena stunden intervjuades universitetskansler Ernst Trygger, den andra ärkebiskop Nathan Söderblom på besök hos sin svärson Yngve Brilioth i domprostgården. Ena dagen intervjuades professor Knut Lundmark om ”vintergatornas vintergata”, nästa dag kanske den blivande stadsantikvarien fil dr Ragnar Blomqvist vid Kulturen om några fynd djupt nere i Lunds jord. 

Allt mellan himmel och jord, hade jag så när sagt, skulle behandlas: stadsfullmäktigesammanträden, doktorsdisputationer, spex, uppseendeväckande rättegångar, mordbränder, fotbollsmatcher, professorsinstallationer. Kanske man skrev om professor Otto Rydbecks domkyrkomuseum, domkyrkoarkitekt Eiler Graebes domkyrkorestaurering eller professor Holger Arbmans kuriosakabinett med ”Cartesius’ skalle som barn” som det allra mest kuriösa. Eller tittade in till den stundom vresige men på bottnen humoristiske dr Georg J:son Karlin på Kulturen.”  

Text: Claes Wahlöö

Läs mer:
Wahlöö, Waldemar. Tidningsman i Lund. Sydsvenska Dagbladets årsbok 1972.

  Senast uppdaterad 12 juni, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 30 augusti, 2019 av Ingrid André