logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Hallberg-Norlind, Hanna (1858–1929) organist, sånglärare, tonsättare

   Profiler

Hanna Hallberg är den första kvinnan som lyckades göra sig bemärkt i det lundensiska musiklivet. I början av juni 1891 drabbades hennes fästman Nils Peter Norlind, musikdirektör vid Lunds folkskoleseminarium tillika kördirigent och vikarierande domkyrkoorganist, av ett slaganfall. Hanna Hallberg anmälde sig genast villig att gå in som ersättare för honom. Mest akut var ledandet av manskören Allmänna sången som hade två stora konsertframträdanden framför sig under sommaren, men viktigt var också att sköta vikariatet i domkyrkan. Bara några dagar efter slaganfallet dirigerade hon framgångsrikt den lundensiska manskören i en välbesökt konsert i Parkbolagets konsertpaviljong i Lund och en månad senare ledde hon kören så väl att den kom tvåa i en prestigefylld sångartävling för skånska manskörer.

Lokalpressen var imponerad av hennes insatser men kunde givetvis inte avstå från att framhålla det arbete som Nils Peter Norlind dessförinnan lagt ner på kören. Som den erkänt skickliga organist Hanna Hallgren var klarade hon också galant organistsysslan i domkyrkan fram till dess tjänsten där tillsattes senare under året.

Nils Peter Norlind tillfrisknade snart och var redan från höstterminens början 1891 åter i tjänst vid folkskoleseminariet och kunde även ta upp ledarskapet för Allmänna sången. Senare under hösten firade paret bröllop. Då hade Nils Peter redan blivit utnämnd till musikdirektör i den nya Allhelgonakyrkan i Lund, som skulle invigas i november detta år. Eftersom ett bestående men efter slaganfallet var en i det närmaste obrukbar vänsterhand accepterade kyrkorådet att organistsysslan i Allhelgonakyrkan tills vidare skulle skötas av hans hustru. Och så förblev ordningen ända fram till ett år före Hanna Hallberg-Norlinds död 1929.  Att hon under dessa 37 år fick nöja sig med titeln ”tjänstgörande organist” hänger samman med att gifta kvinnor fram till 1921 fortfarande betraktades som omyndiga och därmed var förhindrade att inneha en statlig tjänst. Hanna Hallberg-Norlind försökte aldrig under sina sista levnadsår ändra sin otrygga anställningsform trots att hindret då inte längre fanns.

Välutbildad
Det var en ytterst välutbildad organist som Lunds Allhelgonakyrka på detta sätt kunde utnyttja. Hanna (Johanna) Hallberg var dotter till musikdirektören Bengt Hallberg (1824–1883) och dennes hustru Beata Schuwert i Landskrona. Fadern hade tagit hand om den grundläggande musikaliska skolning som gjorde det möjligt för henne att på 1870-talet studera vid Musikaliska akademiens konservatorium i Stockholm. Här tog hon den högre organistexamen och återvände sedan till Landskrona och blev där vikarierande stadsorganist.
1882–1884 studerade hon under sammanlagt sex terminer vid konservatoriet i Leipzig, studier som var så framgångsrika att hon1883 utnämndes till årets bästa elev i orgel. Följande år återvände hon till Landskrona och fick då tillbaka sysslan som vikarierande stadsorganist. Senare under 1880-talet var hon även sånglärare vid både flickelementarskolan och elementarskolan för gossar i Landskrona.

Sydskånska musikkonservatoriet
Samma höst som Hanna Hallberg och Nils Peter Norlind gifte sig startade de tillsammans en musikskola under namnet N.P. Norlinds musikskola. Hanna Hallgren hade här hand om bl.a. utbildningen i orgelspel och allmän musikteori. Musikskolans elever siktade främst på att förbereda sig för den lägre organist- och kantorsexamen som årligen kunde avläggas i ett antal stiftstäder i riket. 1909 ombildades musikskolan till Sydskånska musikkonservatoriet med Norlind som dess föreståndare fram till 1912. Sistnämnda år övertogs denna post av Hanna Hallberg-Norlind. Konservatoriet fortlevde fram till 1916.

Hanna Hallberg-Norlind återupptog även redan under sitt första år i Lund sin verksamhet som sånglärare och var 1891–95 sånglärare vid Lunds fullständiga läroverk för flickor.  Sistnämnda år föddes sonen Nils Wilhelm Schuwert Laurentius som sedermera blev bibliotekarie vid Lunds universitetsbibliotek. 1897 föddes paret Norlinds andre son men han dog efter endast 2 dagar. Ett år senare blev Hanna Hallberg-Norlind åter gravid och födde tvillingar som båda dog kort tid efter födseln. Under samtliga dessa graviditeter fortsatte hon som ”tjänstgörande organist” i Allhelgonakyrkan och lärare vid N.P. Norlinds musikskola. Åren 1907–1911 var hon dessutom sånglärare vid Elementarskolan i Lund, ett arbete som hon lämnade då hon blev föreståndare för Sydsvenska musikkonservatoriet.

Vid konservatoriet i Leipzig hade Hanna Hallberg-Norlind även studerat komposition, kunskaper som var värdefulla i hennes arbete som organist i Allhelgonakyrkan där förmågan till improvisation av bl.a. koralförspel var ett självklart krav. Ytterst få verk av henne har bevarats bland dem den tryckta samlingen Fem sånger för barn komponerade och utgivna av Hanna Hallberg-Norlind (Stockholm, u.å.) samt också i tryck två körsånger för blandad kör båda komponerade 1916 och Tankar i Toner (Lund, eget förlag, 1919).  Några andra verk finns bevarade som autografer i Lunds universitetsbiblioteks specialsamlingar.
I en dödsruna över Hanna Hallberg-Norlind skriven i januari 1929 framhåller den anonyme skribenten hennes förmåga att ”gjuta innehållsrik stämning in i livets högtidsstunder och lägga en fint vibrerande själ in i tonspråket.”

Text: Boel Lindberg


Läs mer
Lindberg, Boel, Hanna Hallberg-Norlind (1858 – 1929). 2014 (i databasen Levande Musikarv)

Johanna Henrika Hallberg (i Idun. Praktisk veckotidning för Kvinnan och Hemmet, Årg 4: nr 35, 28 augusti 1891, s. 273–74).

Saml. Norlind, N.P och hustrun Hanna, f. Hallberg. Lunds universitetsbibliotek, Specialsamlingar.

  Senast uppdaterad 14 juli, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 14 juli, 2020 av Ingrid André