logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kjellberg Greta

Kjellberg, Greta, ordf. i Lunds husmodersförening, kommunalpolitiker

År 1937 gifte sig Greta Kjellberg med Kulturens chef Sven T Kjellberg. Hon hette tidigare Greta Santesson och växte upp i Stockholm. Hennes mor kom från den göteborgskjudiska släkten Fränkel. Själv hade hon varit direktris vid några av Stockholms främsta konstgallerier. Kvinnornas beredskapskommittéI Lund blev Greta Kjellberg ordförande i Lunds husmodersförening. 1938 då det mörknade […]

Lundahl Nils

Lundahl, Nils (1858 – 1940), lärare, folkbildare och kommunalpolitiker

Nils Lundahl var skomakaresonen som blev skollärare. Född i Lunnarp vid Kverrestad blev han i unga år lärare i byskolan i Stenby. 1875 vandrade han den långa vägen från Lunnarp till Lund för att söka in vid Folkskoleseminariet. 1880 blev han ordinarie folkskollärare i Lund och han förblev staden trogen i sitt yrke ända till […]

Lundborg Sara

Lundborg, Sara (1893-1983), farmaceut, lottachef

Sara Lundborg var Lunds mesta lotta. Under 31 år var hon kårchef i Lunds lottakår. När hon avgick 1968 skrev tidningen Arbetet att hon var Sara med halva Lund. Hon kallades också Lotta Lundborg.  Det var i Småland, Östra Torsås, hon föddes. 1935 flyttade hon till Lund som utbildad farmaceut och anställdes på apoteket Hjorten […]

Olsson Oscar

Olsson, Oscar (1877-1950), nykterhetsman, folkbildare och riksdagsman.

Uppfann studiecirkeln under sin lundatid. Han blev med åren känd som ”Olsson med skägget”. Född i Helsingborg i ett fattigt hem var Oscar Olsson IOGT:are sedan barndomen. Under sin lundatid mötte han filosofen Hans Larsson, vars inflytande på Olssons bildningsideal blev avgörande. Olsson engagerade sig inom nykterhetsrörelsen och blev aktiv inom dess folkbildningsarbete.Bland annat deltog […]