logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Strandberg, C.V.A. ”Talis Qualis”, (1818 – 1877), författare

   Profiler | Studentliv

Talis_ualisfoto

Carl Vilhelm August Strandberg, alias ”Talis Qualis”, var student i Lund från 1838 och bodde då på flera olika ställen i staden som Lilla Södergatan och Klostergatan; till sist hamnade han på Råbygatan.  Han rörde sig i kretsen kring Otto Lindblad och spelade en betydande roll i studentlivet med sina dikter i radikal anda, som i ”Hälsningssång till folkrepresentanten Hans Jansson” från 1840. Diktsamlingen Sånger i pansar 1840 var starkt präglad av skandinavismen. ”Vaticinium”, som tillkom till studentmötet 1845, väckte stor entusiasm med sitt vädjande tilltal:

Finland! Så jag ville ropa
Och från eder allihopa
Få ett svar ur hjärtats grund.

P.G.Ahnfelt berättar i sina Studentminnen: ”Studentmötet i Lund sommaren 1845 var en verklig folkfest, hvari hela staden och landet deromkring med stor liflighet deltog. Bland alla de tal som då höllos, under bar himmel på Lundagård, har intet fästat sig så i mitt minne, som det af Talis Qualis ….. Det var ett tal som gick genom merg och ben! En mera hänförande, brinnande, nej brännande talets glöd, än den som låg i dessa ord för Auras trampade frihet och rätt kan man ej föreställa sig.”

Strandberg  är också känd som författaren till ”Kungssången”. Han gjorde en betydande insats som skicklig översättare av bland andra Byrons dikter och många operalibretton. Han blev medlem av Svenska Akademien 1862 och hedersdoktor i Lund vid ”sekularfesten” 1868.

Text: Ingrid André

Källor:
Bott i Lund, Lund 2010
Wiede, Eric, ”Hvar ha lundaskalderna bott? Ett stycke poetisk topografi” (1919), omtryckt i Minnesbilder från Lund (Gamla Lund, årsskrift 64, 1982)
Strandbergs egen Anteckningar från Lund, 1859, kan vara värd att titta på. Finns bara i LUB!

Läs mer:
Strandberg har ägnats en doktorsavhandling av Bernhard Tarschys, Talis Qualis, studentpoeten. Miljö- och idéhistoriska studier, 1949. Två minnesteckningar har författats av akademiledamöter, en av Viktor Rydberg (1878) och en av Per Hallström (1913, omtryckt 1951)

  Senast uppdaterad 6 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 29 mars, 2011 av Rune Källén